Turistické informační centrum města Brna

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, zajišťuje činnost spojenou s turistickým ruchem ve městě. Provozuje několik informačních center, průvodcovské služby, turistický minibus, stará se o významné kulturní památky, Starou radnici s věží, Mincmistrovský sklep, Labyrint pod Zelným trhem a Kostnici u sv. Jakuba. Pořádá i jednu z nejvýznamnějších celoměstských akcí – Brněnské Vánoce...

Aktuálně

Svět našimi smysly – interaktivní výstava

Interaktivní výstava zajímavou a sebezkušenostní cestou seznámí nejširší veřejnost s životem lidí se zdravotním znevýhodněním. Výstava přibližuje dětem i dospělým lidské smysly v několika podobách a jedinečným způsobem přibližuje svět nevidomých a neslyšících lidí, kteří mezi námi žijí.

1. 10. 2015 - 29. 10. 2015
8:00 - 17:00
Sál B. Bakaly – malý sál
Slam poetry exhibice – Ondřej Hrabal

Letošní třetí díl brněnských slam poetry exhibic. Bitva bardů slova, kterou svým hodnocením rozhodují diváci. Těšit se můžete například na Jana Jílka, Anatola Svahilce, Ondřeje Hrabala a další. Slam poetry je soutěží v přednesu poezie, ale jinak, než si ji pamatujeme ze školy. Slameři mají ve dvou kolech svým vystoupením za cíl co nejvíce zaujmout diváky pouze svým vystouením bez jakýchkoliv rekvizit.

7. 10. 2015
19:00
Sál B. Bakaly – foyer
Alotrio & hosté

Studentská scéna  se konečně předvede v sále Břetislava Bakaly. První z přehlídky studentský skupin, které se budou pravidelně objevovat na brněnské scéně.

8. 10. 2015
19:30
Sál B. Bakaly – velký sál
Guitarria iberoamericana | Petr Vít

Kytarový recitál Petra Víta – Jako hosté vystoupí Verónica Vítová Roa-flamenkový tanec a Santiago Vít-cajón.

8. 10. 2015
19:30
Stará radnice – Ernův sál
Češi a Němci s přihlédnutím k 29. říjnu 1918

Podzimní komentované procházky – Procházku povede osobitý PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)

10. 10. 2015
10:00
centrum města
Gregor Johan Mendel

Podzimní komentované procházky – Opat v augustiniánském klášteře na Starém Brně dospěl před půldruhým stoletím křížením rostlin k zásadním objevům, z nichž vyvodil principy dědičnosti, které se staly základem genetiky. Výsledky jeho výzkumů se dnes uplatňují zejména v medicíně i v dalších vědních oborech.

11. 10. 2015
10:00
centrum města
Židovský hřbitov

Podzimní komentované procházky – Procházka jedním z nejkrásnějších židovských hřbitovů v Evropě, jejíž součástí bude i videoprojekce v přednáškovém sále.

11. 10. 2015
18. 10. 2015
25. 10. 2015
14:00
centrum města
Hudební workshopy na Staré radnici

Čeká nás podzim plný zábavných hudebních workshopů s Operou na cestách pro malé i velké na brněnské Staré radnici.

11. 10. 2015
14. 11. 2015
29. 11. 2015
5. 12. 2015
6. 12. 2015
(dle programu)
Stará radnice
Brněnská 16 - festival krátkometrážních filmů | 55. ročník

www.brno16.cz – Brněnská šestnáctka, jeden z nejstarších tuzemských mezinárodních festivalů (toto je již 55. ročník bez jediného přerušení!).  Svůj název odvozuje právě od 16 mm filmového formátu a skutečně se jedná se o mezinárodní festival – nejenže uvádí zahraniční filmy, ale zároveň jsou všechny filmy s českými a anglickými podtitulky.

14. 10. 2015 - 17. 10. 2015
(dle programu)
Kino Art
Nevermore & Kosmonaut

Brněnská formace, které vznikla kolem písničkáře a autora Michala Šimíčka, který vystupuje pod svým internetovým nickem Kosmonaut. Texty jsou v češtině a veškerá muzika je autorská. Žánr skupiny je nejlépe definován jako akustický rock.

15. 10. 2015
19:30
Sál B. Bakaly
Pavel Skopal vás provede filmovým Brnem

Podzimní komentované procházky – Trasa dlouhá 3 km provede zájemce centrem města a ukáže jim některá z míst, kde mohli obyvatelé Brna v průběhu uplynulých 119 let navštěvovat filmové projekce. Procházku povede filmový historik Pavel Skopal.

15. 10. 2015
10:30
centrum města
Co Brnu zanechal Theophil Hansen

Podzimní komentované procházky – Dílo Theophila Hansena, dánského architekta zdomácnělého ve Vídni, najdeme v několika světových metropolích. Nejvíce Hansenových staveb stojí ve Vídni, v Aténách a právě u nás v
Brně, kde si lze dodnes připomenout 6 jeho děl:

18. 10. 2015
10:00
centrum města
Ústřední hřbitov

Podzimní komentované procházky – Hřbitov byl otevřen 3.11.1883 pohřbem desetiletého chlapce Jirky. Na hřbitově se nachází několik speciálních hrobových skupin, např. čestný kruh a čestná alej, kde město ukládá ty osobnosti, jichž si opravdu cení. Je to tedy místo posledního odpočinku řady známých nebo zajímavých osobností.

24. 10. 2015
10:00
centrum města
Naiff, filmový festival o domorodých lidech

NAIFF vás ve spolupráci s TIC města Brna zve na sedmý ročník festivalu  konaného 28.10 v sále Břetislava Bakaly.

28. 10. 2015 - 29. 10. 2015
16:30
Sál B. Bakaly
Spolu v Brně | nový projekt, který nabízí v centru Brna pestrý a zábavný kulturní program pro celou rodinu

Spolu v Brně je nový projekt, který nabízí v centru Brna pestrý a zábavný kulturní program pro celou rodinu, navíc za velmi výhodnou cenu. Od listopadu 2015 až do května 2016 se na něm budou podílet významné brněnské kulturní instituce – Národní divadlo Brno, Turistické informační centrum města Brna, Moravská galerie v Brně, Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Filharmonie Brno.

7. 11. 2015 - 21. 5. 2016
(dle programu)
centrum města
Barvičova ulice a její okolí

Podzimní komentované procházky – Barvičova ulice má dodnes charakter zahradního města, který jí byl dán do vínku ve 20. letech minulého století. S touto ulicí a jejím okolí je spojena i řada brněnských osobností.

7. 11. 2015
14:00
centrum města
Spolu v Brně – Příběhy brněnských ulic

Neseďte s dětmi doma a vydejte se spolu s milými průvodkyněmi do ulic centra města!
TIC města Brna se spolu s významnými brněnskými kulturními institucemi zapojilo do projektu Spolu v Brně a jako bonus pro všechny abonenty nabízí komentovanou procházku "Příběhy brněnských ulic", kterou pořádáme v průběhu konání tohoto projektu celkem v šesti termínech.

7. 11. 2015
12. 12. 2015
9. 4. 2016
23. 4. 2016
7. 5. 2016
21. 5. 2016
10:00
14:00
centrum města
Nach Willen dein – hudební koncert | Hudební lahůdky

Hudební lahůdky – Německá loutnová píseň první poloviny 16. století — H. Newsidler, H. Judenkünig, A. Schlick. Bettina Pahn (DE) — zpěv, Joachim Held (DE) — loutna

9. 11. 2015
19:30
Stará radnice – Freskový sál
 Masterclass „Art of the Song“ – workshop

Workshop Hudebních lahůdek. Masterclass, neboli mistrovskou třídu, povedou renomovaní umělci: pěvkyně Evelyn Tubb (UK/CH) a loutnista Michael Fields (UK/US) - v Brně již po několikáté. Lekce je zaměřena na poučenou interpretaci historické písňové tvorby.

20. 11. 2015
21. 11. 2015
22. 11. 2015
10:00
Stará radnice – Ernův sál
Zvuk spouště | Kateřina Držková

Galerie TIC – Výstava Kateřiny Držkové spadá do okruhu projektů, které se zabývají mediální sebereflexivitou. Navzdory tomu, že se jedná o dlouhodobou tendenci vizuální kultury 20. století, je zřejmé, že rozvíjení sebereferenčních postupů má nevyčerpatelný potenciál.

Kateřina Držková
Galerie Kabinet
2. 9. 2015 - 17. 10. 2015
1. 9. 2015 17:30
Zátiší s mechanickým scénářem | Matěj Al-Ali, Tomáš Moravec

Výstavní projekt staví na prostupnosti základních témat tvorby Matěje Al-Aliho a Tomáše Moravce. Leitmotivem výstavy je jejich vlastní pojem „mechanický scénář” vyjadřující koncepční princip záznamu pořízeného prostřednictvím kinetického objektu.

Matěj Al-Ali
Tomáš Moravec
Galerie U Dobrého pastýře
28. 10. 2015 - 28. 11. 2015
27. 10. 2015 17:30

www.jizni-morava.cz

www.jizni-morava.cz – kalendář akcí

Portál cestovního ruchu jižní Moravy

Přidejte svoji akci do kalendáře

Novinky z předprodeje vstupenek

9. 12. 2015 19:30
Červený kostel
Brno
30. 10. 2015 19:30
Klub Leitnerova
Brno
24. 10. 2015 19:30
Klub Leitnerova
Brno
23. 10. 2015 19:30
Klub Leitnerova
Brno
22. 10. 2015 19:30
Klub Leitnerova
Brno
21. 10. 2015 19:30
Klub Leitnerova
Brno
20. 10. 2015 19:30
Klub Leitnerova
Brno
16. 10. 2015 19:30
Klub Leitnerova
Brno
13. 10. 2015 19:30
Klub Leitnerova
Brno
11. 10. 2015 15:00
Klub Leitnerova
Brno

Newsletter TICmB

Pravidelné informace o námi připravovaných pořadech a novinkách z předprodeje vstupenek

BAM

Brněnský architektonický manuál – průvodce architekturou 1918 – 1945

Zjednodušená verze pro mobilní telefony
m.bam.brno.cz