Galerie TIC

Jakub Roček - Cyklopedie
konText
11.02.2015 - 17.03.2015
10.02.2015 - 17:30

Umělce při jejich tvorbě i diváky pří vnímaní umění do velké míry ovlivňují aktuální vědecké poznatky. Současného člověka, který je vystavěn pluralitnímu vnímání světa, čím dál intenzivněji formuje kultura a pozorování virtuálního světa.

Žerty, žerty – Matyáš Chochola, Ladislav Vondrák
Galerie U Dobrého pastýře
11.02.2015 - 17.03.2015
10.02.2015 - 17:30

Projekt je modelovou strukturou, která testuje různé druhy mocenských identit. Prostor galerie je koncipován jako klasická intermediální výstava s objekty tematizující identitu politické i duchovní moci. Jednotlivé objekty, stejně jako význam celé výstavy, bude zahalen.

Katarína Hládeková - Obrazy tohoto blogu
Galerie Kabinet
11.02.2015 - 17.03.2015
10.02.2015 - 18:15

Výstava Kataríny Hládekové je první z připravované série výstav, které se v obecné rovině zabývají tím, jak se nám věci zobrazují nebo ukazují. Sleduje posuny měřítek, prostorových dimenzí, technologických forem i kulturně společenských režimů spojených se zobrazováním.

Marie Lukáčová - Grácie
Galerie mladých
11.02.2015 - 17.03.2015
10.02.2015 - 17:30

Internet, kyberprostor a biotechnologie s sebou přinesly řadu otázek, s nimiž se snaží jejich uživatelé vyrovnat - synkretismus, simulaci, absence tělesnosti, ztrátu identity atd.

Galerie TIC

Galerie TIC

Galerie TIC:

Galerie mladých
Galerie U Dobrého pastýře
Galerie Kabinet
konTEXT

Adesa:

Galerie TIC
Turistické informační centrum města Brna, p. o.
Radnická 4
658 78 Brno

Otvírací doba:

út-pá 10.00 — 18.00 hod
so 10.00 — 14.00 hod

Vstupné:

základní 40,- Kč
zlevněné vstupné 20,- Kč

každou sobotu vstup volný

komentované prohlídky
po domluvě na tel.: (+420) 542 427 104

+420 542 427 108
+420 842 427 104

Kurátoři
Marika Kupková
Zuzana Janečková