KAM v Brně – brněnské kalendárium

V rubrice Brněnské kalendárium se budete pravidelně setkávat s osobnostmi, které zanechaly stopu na průběhu historie Brna nebo je k Brnu váže jakékoli pouto.

Všichni jubilanti odvedli ve svém oboru špičkové výkony, přesto ani po jednom z nich nenese jméno žádná brněnská ulice. Možná, že by ale o takovou poctu ani nestáli.

Josef Berg
8. 3. 1927 Brno
26. 2. 1971 Brno

„Má-li Brno jakýsi zvláštní kulturní statut, punc specifického genia loci, v němž kvete svéráznost a nekonformita, je to podpořeno do velké míry i působením Josefa Berga, který byl s tímto městem silně spjat...

Jaroslav Král
5. 12. 1883 Malešov u Kutné Hory
22. 3. 1942 Osvětim

„Sympatická je nevíra tohoto umělce v krásno běžné, malované i omalované, populární a snadno prodejné, vykřičenou, úsměvně líbivou, sentimentální estetickou hodnotu.” (Bohumil Markalous)

Matěj Mikšíček
3. 2. 1815 Toužín u Dačic
12. 3. 1892 Brno

„Hezký veršík anebo podařený distichon býval mu milejší nad všechen prozaický mamon světa tohoto.” (Bublinka ze života moravského)

21. 2. 1947 Brno-Řečkovice
7. 7. 1991 Brno

„Mě táhla ulice, štatl, lověna a kocóři, plotna v Kéniku a staří plotňáci. Jejich vzpomínky, hlášky, hantec a kamošství. Tata patřil mezi ně. Byl to on, kdo mě seznámil s Frantó Česalem a dalšíma zápasníkama a silákama.

11. 2. 1907 Prostějov
23. 4. 1992 Brno

„Ptáš-li se tedy, co je pravda, zde vezmi odpověď: zač vším, co máš a co jsi, dovedeš ručit. Neptej se proto, co je pravda; ale ptej se: zač dovedu ručit? Zač vlastně ručím?”

12. 2. 1897 Fryšták
1. 4. 1958 Brno

Vypadal v každém okamžiku – snad i doma v pyžamu – jako šéfdirigent velkého orchestru, zvlášť když mu ve zralých letech začaly jeho vlasy tvořit charakteristickou aureolu:

10. 1. 1897 Čáslavice u Třebíče
5. 3. 1943 Osvětim

„Měl jsem Václavka rád, a on, doufám, i mne,” napsal Václav Černý, který s ním přes názorové rozdíly udržoval mnohaleté přátelství. Pro filosofa J. L. Fischera, spolupracovníka z Indexu, byl Václavek „jedním z nejčistších zjevů”, s nimiž se kdy setkal.

6. 4. 1693 Brno
21. 1. 1757 Brno

Jan Jiří Etgens patří mezi první významné malíře počátků rozvoje barokního malířství na Moravě. Ve svém rodišti a působišti Brně dosáhl výsadního postavení i proto, že ve své době neměl mezi brněnskými malíři sobě rovného konkurenta.

24. 1. 1962 Brno
12. 10. 1928 Brno

Nepřijde nazmar, co dáte dětem. To bylo krédo významné brněnské vychovatelky, učitelky a organizátorky ženského sociálního hnutí Marie Steyskalové.

Marie Steyskalová se narodila jako osmé z 10 dětí. Její otec byl učitel, působil i jako ředitel a správce Útulku pro zanedbanou mládež a velmi brzo zemřel.

11. 12. 1816 Čechy pod Kosířem
23. 6. 1881 Brno

„Jeho dům se stal střediskem brněnských literátů, byl tu prostorný pokoj určený za čítárnu, kde nejen noviny rozloženy byly, nýbrž místa bylo dost, aby ti, kteří jeho bibliotéky užiti chtěli, pohodlně čísti mohli;

Stránky

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
Turistické informační centrum města Brna, p. o.
Radnická 4
658 78 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Špitálka 70/16, Trnitá
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz
telefon: +420 602 509 278

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307