KAM v Brně – brněnské kalendárium

V rubrice Brněnské kalendárium se budete pravidelně setkávat s osobnostmi, které zanechaly stopu na průběhu historie Brna nebo je k Brnu váže jakékoli pouto.

Všichni jubilanti odvedli ve svém oboru špičkové výkony, přesto ani po jednom z nich nenese jméno žádná brněnská ulice. Možná, že by ale o takovou poctu ani nestáli.

16. 7. 1902 Ořechov – 5. 11. 1974 Brno

Architekt Mojmír Kyselka starší se narodil 16. července 1902 v Ořechově u Brna v rodině ředitele školy. Studium architektury a pozemního stavitelství absolvoval na České vysoké škole technické v Brně (profesoři Králík, Liebscher, Fischer a Sýřiště) a jeho práce obsáhla tři různá období s výraznými kulturními i politickými zlomy.

16. 7. 1888 Vídeň – 3. 7. 1947 Brno

Narodil se 16. července 1888 ve Vídni do rodiny Josefa Úlehly, který byl významným moravským pedagogem. Tak jako vedl žáky, tak vedl otec i svého syna k zájmu o přírodní vědy s výrazným zaměřením na biologii. Po své matce Emmě získal hudební vlohy a dlouho váhal, kterou životní cestou se má vydat. Rozhodl se pro biologii.

*18. 8. 1892 Albrechtice, + 7. 9. 1980 Lima (USA)

V devětadvaceti letech se stal František Král profesorem, a to nejmladším profesorem v dějinách brněnské Vysoké školy zvěrolékařské. Byl prvním vedoucím I. interní kliniky v Brně a je považován za zakladatele veterinární dermatologie nejen v českém, ale ve světovém měřítku. Světového věhlasu dosáhl zejména po emigraci do USA.

29. 5. 1897 Brno

V době, kdy zemřel, byl jeho pozdně romantický styl považován za přežitý, v posledních letech je však jeho hudba přehodnocována a znovu budí zájem. Je pokládán za jednoho ze zakladatelů filmové hudby a jako první skladatel za ni získal v roce 1938 Oscara.

12. 9. 1897 Brno

Do širšího povědomí se dostal autor mnoha pozoruhodných a dodnes moderně působících staveb hlavně díky kauze týkající se záchrany originálního, ale přece jen méně významného díla – čekárny pouličních drah na Obilním trhu z roku 1926. Jiná z jeho čekáren, legendární „Hříbek” na náměstí Svobody, vzal zbytečně za své už v roce 1965.

26. 5. 1817 Staré Brno

„On to byl, jenž neznaje žádných ohledů osobních, nezvratně podržel za cíl svého snažení toliko vlast a umění, a tak možným učinil, aby nám i s jeviště zaznívaly sladké zvuky našeho jazyka!” (Moravská orlice, 5.11.1869)

26. 12. 1845 Rousínov

Jeho podpis nesou v Brně desítky sochařských skvostů, jeho vila s rozlehlým ateliérem na Hybešově ulici č. 21 se řadí mezi významné brněnské stavby. Jejím autorem ovšem nebyl on sám, ale blízký přítel architekt Alois Prastorfer, známý tvůrce brněnského ústředního hřbitova.

6. 11. 1880 Klagenfurt

„Dílo Roberta Musila mne dodnes fascinuje. To, co jsem se od něj naučil na psaní, je to nejtěžší; člověk se pouští do díla, které trvá desítky let, aniž by věděl, zda jej vůbec kdy dokončí; tvorba se skládá zejména z trpělivosti, která předpokládá až nadlidskou tvrdohlavost." (Elias Canetti)

František Kožík
16. 5. 1909 Uherský Brod

V Brně strávil šestnáct let a vepsalo se mu hluboko do srdce. Zažil tu první lásky, sportovní dojmy z Pisárek i ze sokolského stadionu, studia, divadelní zkušenosti, opojení rozhlasem, seznámení s Mahenem, Václavkem, Nezvalem.

Josef Berg
8. 3. 1927 Brno

„Má-li Brno jakýsi zvláštní kulturní statut, punc specifického genia loci, v němž kvete svéráznost a nekonformita, je to podpořeno do velké míry i působením Josefa Berga, který byl s tímto městem silně spjat...

Stránky

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Špitálka 70/16, Trnitá
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz
telefon: +420 602 509 278

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307