KAM v Brně – brněnské průsečníky

Brněnské průsečníky časopisu KAM v Brně... jsou zastaveními na místech města Brna, kde se potkávaly historické události či významné osobnosti, zkrátka kde lze najít génia loci. Historik PhDr.Libor Vykoupil, Ph.D. nás v pravidelném cyklu seznamuje se svědky minulosti a s leckdy překvapivými setkáními dějin.
I přišli do Brna salesiáni

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů stojí sice uprostřed městské čtvrti Žabovřesky, ale svým způsobem je dost nenápadný. To proto, že si jej nemáte jak všimnout. Nedominuje vysokému návrší ani neovládá rozsáhlý volný prostor kolem sebe. Je obklopen panelovými bytovými domy, na jižní straně je ohraničen řadou garáží, za nimiž vede silnice velkého městského okruhu.

Velká synagoga

Když jsme minulý měsíc trochu naťukli otázku židovského osídlení Brna, vraťme se k ní skrze problematiku pro nezasvěcené nejzajímavější, přes věc brněnských synagog. Dnes je to prosté. Obnovená židovská obec v Brně využívá funkcionalistickou stavbu Nové ortodoxní synagogy postavenou v letech 1935/36 v ulici Skořepka. Jedná se tak o jedinou funkční synagogu na Moravě. Naopak úplně nejstarší synagogu spojenou také s nejstarší doloženou zprávou o brněnských Židech z roku 1268 jsme zmínili minule.

Náměstí, které neexistuje...

Když jsem byl malý a maminka nebo babička se mnou odbočily z rušné Masarykovy ulice do Františkánské, věděl jsem, že máme namířeno do jejich, bůhví proč oblíbené prodejny obuvi, která se tam docela vzadu skrývala. Za ní se ještě prodávaly elektrosoučástky, dnes zcela neznámé, ale pro nás tehdy montující krystalky a podobná zařízení, velmi cenné.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

K dnešnímu tématu mne přivedl pohled na historickou pohlednici někdy z doby po r. 1905. Na ono údobí usuzuji podle toho, že na obrázku jsou pouze dva zachované artefakty z kdysi rozsáhlého komplexu jezuitských kolejí, ale zatím chybí okolní zástavba. Zaniklý velmi rozsáhlý komplex brněnských jezuitských kolejí stával v prostoru vymezeném dnešními ulicemi Jezuitskou, Rooseveltovou, Dvořákovou a Kozí severovýchodně od centra města Brna.

Zábrdovické lázně byly založeny už v roce 1882. Nepředstavujte si však nic, co by připomínalo dnešní podobu. Spíše trošku větší verze podniku velectěného pana Antonína Důry. Správní budova zahrnovala byt správce a pokladnu, dále k lázním patřily dvě sprchy a dva záchody, kůlny na různé nářadí a místnost pro výdej prádla. Hlavními objekty bylo šest komůrkových koupelí a především tři bazény z cihelného zdiva. Ty plnil vodou náhon ze Svitavy protékající posádkovou nemocnicí. Takhle fungovaly lázně až do roku 1927,

Z brněnského opevnění, které od 13. století patřilo k technicky nejdokonalejším v Evropě, dnes už téměř skoro nic nezbylo. I toto skromné torzo mnoho o podobě dávného opevnění nevypoví, především v důsledku rekonstrukce, která razantním způsobem setřela veškerou autenticitu, byť se tak dělo s vědomím pracovníků památkové péče.

Husitská národní tradice

Kdo si počátkem prázdnin 2012 přečetl titulek Brněnského deníku, mohl mít za to, že na Botanické ulici bude skutečně probíhat „Oprava vstupní budovy Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně“. Když se pak prošel okolo, musel nabýt dojmu, že takovou opravu vstupu do svého domu by jistě neuvítal, neboť by mu při ní zmizela nejen čelní zeď, ale i kus chodby, předsíň, záchod a půlka vany v koupelně.

Zdravotnická záchranná služba

Tak jsem se dočetl, že při rekonstrukci Zelného trhu byl objeven historický pranýř. Musím říci, že je to potěšující informace, včetně zprávy, jak takový pranýř vypadal a sloužil, železná klec inklusive.

Původně jsem měl v úmyslu psát o jiném z brněnských průsečníků, ale jméno vídeňského architekta Ludwiga von Förstera mne nakonec přivedlo do dnešní Hybešovy ulice číslo 43. Jdete-li do lékárny, nebo nedej Bože, potřebujete lékařské ošetření na klinice Medical Center,

Zeptejte se v Brně, koho chcete a pokud nenarazíte náhodou na archeologa, který tu v podzimních a zimních měsících let 1997/98 prováděl záchranný výzkum, nikdo neví, kde by hledal Herringův palác. Pokud přihodíte údaj náměstí Svobody č. 8, máte jakousi šanci, ale velká není. A to má přitom bývalý dům U zlaté lodi to štěstí,

Stránky

KAM v Brně...

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Adresa:

KAM v Brně...
Turistické informační centrum města Brna, p. o.
Radnická 4
658 78 Brno

 

Redakce:

Bc. Kateřina Žížková
tel. +420 542 427 143
e-mail: zizkova@ticbrno.cz

Monika Špinarová
tel. +420 542 427 133
e-mail: spinarova@ticbrno.cz

 

Objednejte si zvýhodněné roční předplatné za 308 Kč (11 čísel, v letních měsících časopis vychází jako prázdninové dvojčíslo, cena jednoho výtisku pro předplatitele 28 Kč, cena jednoho výtisku ve volném prodeji 30 Kč) – tel. 800 300 302, e-mail: postabo.prstc@cpost.cz

Časopis lze zakoupit v novinových stáncích, ve vybraných knihkupectvích a v informačních centrech.

+420 542 427 115