NOČNÍ EXKURZE DO KRYTU 10-Z

Baterky s sebou!
Ostatní
240 Kč
sleva pro děti, studenty, seniory, ZTP, děti do 6 let zdarma bez vstupenky
25. 4. 2017 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
26. 4. 2017 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
27. 4. 2017 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
28. 4. 2017 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
29. 4. 2017 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
2. 5. 2017 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
3. 5. 2017 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
4. 5. 2017 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
5. 5. 2017 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
6. 5. 2017 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
9. 5. 2017 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
10. 5. 2017 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
11. 5. 2017 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
12. 5. 2017 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
13. 5. 2017 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
16. 5. 2017 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
17. 5. 2017 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
18. 5. 2017 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
19. 5. 2017 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
20. 5. 2017 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
23. 5. 2017 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
24. 5. 2017 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
25. 5. 2017 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
26. 5. 2017 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
27. 5. 2017 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
30. 5. 2017 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
31. 5. 2017 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno

Noční exkurze do 10-Z - Baterky s sebou!

Exkurze do celého krytu vedená odborným průvodcem, kryt nebude osvětlen, exkurze je s baterkami. 

Cena: 240 Kč za osobu    

- děti 6-15 let, studenti, senioři a ZTP sleva – 180 Kč

– děti do 6 let s doprovodem zdarma  bez vstupenky

 

Kryt 10-Z  Kódové označení nejutajovanějšího brněnského krytu z doby komunismu (1959) pro politické představitele města a kraje. Vznikl v době nacismu jako úkryt Luftschutzu před americkým a sovětským bombardováním Brna. V letech 1946-1948 se v něm nacházel úspěšný velkoobchod vínem Löwy a Šmíd, který komunisté dva dny po puči ihned majitelům sebrali. Atomový kryt odolný proti zbraním hromadného ničení byl dobudován v roce 1959. Mohlo v něm zůstat naráz až 500 osob důležitých pro řízení města a kraje po dobu 3 dnů v době, kdy Československu žádný útok atomovými zbraněmi nehrozil a kdy komunistický režim tvrdě potlačoval jakýkoliv projev svobody svých vlastních obyvatel. Až do roku 1993 kryt spravovala armáda a byl přísně tajný. Zpřístupnění 10-Z připravuje obecně prospěšná společnost Americký fond. Hlavním smyslem projektu je učinit z původně vojenského prostoru místo setkávání a zpřístupnit ho veřejnosti.

JAK PROBÍHÁ EXKURZE?

Exkurze trvá přibližně 40-60 minut dle požadavku náštěvníků.

Exkurze je vedena odborníky a snahou přizpůsobit její obsah zájmu malé skupinky návštěvníků.

Cena: 240 Kč/osoba. Vstup dětí do 15 let pouze v doprovodu dospělých.

Teplota 10-Z je po celý rok neměnná 14 C° – proto si budete moct na prohlídku zapůjčit dobový vojenský kabát, aby vám nebyla zima.

Exkurze pro více než 12 osob není možná, protože labyrint úzkých chodeb neumožňuje se pohybovat po celém krytu ve větší skupince. Pokud je zájemců vyšší počet, doporučujeme rozdělit se do více skupin.

Souhlasíte s účastí na exkurzi do technického zázemí 10-Z na vlastní nebezpečí.

Pokud není dohodnuto jinak, probíhá prohlídka s českým výkladem. Cizincům poskytneme plánek krytu a stručný popis historie krytu v angličtině. Anglického nebo cizojazyčného průvodce (rusky, německy, polsky, maďarsky) můžeme nabídnout pouze po předchozí domluvě (min. 5 osob). Prohlídky v cizím jazyce domluvíte na emailu husova10Z@gmail.com nebo přímo v Krytu 10-Z.

TO JE Brno – Informační centrum a předprodej vstupenek

Adresa:
Panenská 1
658 78 Brno

Otevřeno:
denně 9:00 - 18:00 hod.

Prodáváme také vstupenky ze sítí Ticketportal, Ticketstream, Ticketart, Colosseumticket,  nově Leo Express.

 

+420 513 039 035
+420 602 40 42 46

NEWSLETTER TIC BRNO