Tematické prohlídky

Vyrazte s námi do ulic města na prohlídky jeho malebných zákoutí.
Hrnem sošným Brnem

Jarní tematické prohlídky – První sochou, kterou objevíme, bude markrabě Jošt. Poté se pokocháme ladnou postavou Mima a sochou lišky Bystroušky. Dále půjdeme kolem „Ptáků“ Olbrama Zoubka směrem na Moravské náměstí k soše vojáka od V. Makovského.

9. 4. 2017
14:00
Moravské náměstí u sochy maskraběte Jošta
Prohlídky bývalé káznice na Cejlu

Bývalá krajská věznice v Brně na Cejlu je výjimečný objekt s historií sahající až do závěru 18. století. Postupně se objekt původně situovaný za městskými hradbami ocitl uprostřed města a málokdo má dnes tušení, že ještě v průběhu 20. století zde docházelo k popravám politických odpůrců nacismu a komunismu.

15. 4. 2017
13. 5. 2017
10. 6. 2017
(dle programu)
centrum města
Ztracené Brno

Jarní tematické prohlídky – Při této prohlídce se budeme pohybovat uvnitř bývalých městských hradeb. Vyrazíme od kostela sv. Tomáše, půjdeme přes dnešní náměstí Svobody a Dominikánské náměstí ke katedrále sv. Petra a Pavla a skončíme poblíž hlavního vlakového nádraží.

15. 4. 2017
10:00
Moravské náměstí u reliéfní mapy Brna
Německá úřednická čtvrť

Jarní tematické prohlídky – Německá úřednická čtvrť je tvořena ulicemi Všetičkova, Jiříkovského, Zachova a Tvrdého. Vznikla na konci 19. století a naplňovala ve své době moderní myšlenku zahradního města, tj. individuálního bydlení v blízkosti přírody.

16. 4. 2017
14:00
zastávka tramvaje č. 4 Úvoz
Co Brnu zanechal Theophil Hansen

Jarní tematické prohlídky – Dílo Theophila Hansena, dánského architekta zdomácnělého ve Vídni, najdeme v několika světových metropolích. Nejvíce Hansenových staveb stojí ve Vídni, v Aténách a právě v Brně, kde si dodnes můžeme připomenout šest budov, které projektoval: Kleinův palác, Zemskou nemocnici u sv. Anny a kapli stejného jména uvnitř areálu, Besední dům, Pražákův palác a tombu Františka Sušila na Ústředním hřbitově.

22. 4. 2017
10:00
Stará radnice – nádvoří
Ústřední hřbitov

Jarní tematické prohlídky – Hřbitov byl otevřen 3. 11. 1883 pohřbem desetiletého chlapce Jirky. Na hřbitově navštívíme několik speciálních hrobových skupin, např. čestný kruh nebo čestnou alej, kde město ukládá ty osobnosti, jichž si opravdu cení. Je tady místo posledního odpočinku řady známých nebo pozoruhodných Brňanů, prohlédneme si mimo jiné hroby Leoše Janáčka, Ivana Blatného i jeho otce Lva, Jiřího Mahena, Johanna Gregora Mendela a mnoha dalších.

22. 4. 2017
10:00
před hlavní branou hřbitova
Vídeňská ulice

Jarní tematické prohlídky – Francouzský císař Napoleon Bonaparte přijel do Brna 20. listopadu 1805, den poté, co jeho vojáci pronikli do města Brněnskou branou na konci dnešní Pekařské ulice a rychle obsadili celé vnitřní město. Pojďme se podívat na místa, kudy slavný vojevůdce chodil a kde pobývali jeho maršálové a generálové. Nahlédněme do soukromého života protagonistů krvavé bitvy tří císařů, která změnila tvář Evropy.

23. 4. 2017
14:00
Moravské náměstí u reliéfní mapy Brna
Židovský hřbitov

Jarní tematické prohlídky – Projdeme se po jednom z nejkrásnějších židovských hřbitovů v Evropě. Areál určený k poslednímu odpočinku brněnských Židů byl založen v roce 1852. Na hřbitově, který je největším svého druhu na Moravě, se nachází téměř 9 tisíc náhrobků v široké škále typů od prostých stél po honosné rodinné hroby a hrobky, které byly mnohdy zhotoveny podle předloh významných výtvarníků a architektů.

23. 4. 2017
14:00
vchod na hřbitova
Nezamyslova 27
Secese

Jarní tematické prohlídky – Stavby v secesním slohu se v Brně objevily na přelomu 19. a 20. stol. V té době si mladí avantgardní umělci uvědomili, že se nechtějí ohlížet do minulosti, kdy převládal historismus. Pokrokoví architekti, ale také malíři, vyznávali moderní přístup a tak vznikla secese.

29. 4. 2017
10:00
Stará radnice – nádvoří
Brněnské kavárny – zmizelé i současné

Jarní tematické prohlídky – Café Savoy, Café Spranz, Brichtova kavárna, Bellevue, Esplanade… To jsou jen některé z kdysi věhlasných brněnských kaváren. Kde stávaly? Kdo do nich rád chodíval? Kam zmizely nebo jak se změnily? Při naší procházce si připomeneme kavárny z dob Rakouska-Uherska i z období první republiky.

29. 4. 2017
14:00
sraz: Jezuitská 6
v parku Koliště před Zemanovou kavárnou
Češi, Němci a Židé v Brně

Jarní tematické prohlídky – Život Němců a Židů v Brně a hlavní místa spojená s jejich životem v našem městě – to je téma této prohlídky. Komentovaná procházka začne na Moravském náměstí, kde stával původní Německý dům. Důležitá místa si ukážeme na reliéfní mapě Brna.

6. 5. 2017
10:00
Moravské náměstí – park

Jarní tematické prohlídky – Nový okruh pro ty, kteří už slyšeli nejznámější brněnské pověsti. Trasa pro milovníky tajemna, strašidel a zázraků. Můžeme se těšit např. na pověst O krásné hraběnce z Paláce šlechtičen, uslyšíme, jak se ve Schrattenbachově paláci zjevovali tři bezhlaví muži a jak na Petrově zazdili bídu.

7. 5. 2017
10:00
Stará radnice – nádvoří

Jarní tematické prohlídky – Vydejte se s námi na procházku zaměřenou na brněnské barokní památky. Nebudeme se jim ovšem věnovat pouze po stránce architektonické. Poznáme baroko jako dobu rozkvětu umění, slavností a divadla. Z nádvoří Nové radnice vyrazíme přes Dominikánské náměstí na Zelný trh. Poté se přesuneme na Kapucínské náměstí s kostelem Nalezení sv. Kříže, projdeme přes Minoritskou, na níž se nachází kostel sv. Janů, a trasu ukončíme na Jezuitské u kostela Nanebevzetí Panny Marie.

13. 5. 2017
10:00
Nívá radnice – nádvoří

Jarní tematické prohlídky – Hranice čtvrti vedou ze severu přes ulici Pellicova, dále přes Tvrdého, Vinařskou, Hlinky, Křížkovského, Poříčí, Nové Sady a Husovu. Komentovaná procházka nás zavede na slavná místa Starého Brna. Přiblížíme si vznik této oblasti (datovaný do doby kolem roku 1000), jejímž centrem je Mendlovo náměstí, i její dřívější podoby.

14. 5. 2017
10:00
Mendelovo náměstí – Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Johann Gregor Mendel

Jarní tematické prohlídky – Procházka vychází z publikací Mendel -  Brno – Evropa a Stezka Mendlovým Brnem. Projdeme se po trase související s jednotlivými aspekty Mendelova působení v Brně (Reduta, Jánská, Moravské náměstí, bývalé Technické učení, bývalý Teologický studijní ústav, Městský dvůr atd.).

14. 5. 2017
14:00
Dietrichsteinský palác na Zelném trhu
Česká úřednická čtvrť

Jarní tematické prohlídky – Česká úřednická čtvrť vznikla o něco později než úřednická čtvrť německá a z větší části si rovněž zachovala svůj původní charakter. Na komentovanou procházku vyrazíme z náměstí Míru a projdeme například ulicemi Krondlova, Tichého nebo Foustkova, abychom se nakonec vrátili zpět na náměstí pod Kraví horou.

21. 5. 2017
14:00
konečná zastávka tramvaje č. 4 Náměstí Míru

Průvodcovské služby

Průvodcovské služby – objednávky

Kontakt:
Věra Pečínková
Radnická 2
65878 Brno

+420 542 427 153
+420 775 891 790

so + ne + svátky:
Informační centrum, Radnická 8
tel.: +420 542 427 150
e-mail: info@ticbrno.cz

Leoš Janáíček

Multimediální publikace věnované Leoši Janáčkovi a jeho působení ve městě Brně.

Google play Zobrazit publikaci na webu

Newsletter TIC Brno

Mějte přehled o našich novinkách.

Formulář se odesílá, počkejte prosím...