TO JE talent

20. 6. 2017 - 21. 6. 2017
(dle programu)
Stará radnice – Křišťálový sál
Stará radnice – nádvoří
Moravské náměstí – park
VSTUP VOLNÝ po celou dobu soutěže

Soutěž pro zpěváky, kapely, soubory, básníky a spisovatele – Tradiční soutěžní přehlídku uměleckých aktivit mladých talentů do 21 let Brněnské kolo a Brněnský vrabeček pořádá letos Turistické informační centrum města Brna pod názvem TO JE TALENT.

Této výjimečné akce se v uplynulých ročnících účastnili mladí začínající zpěváci a hudebníci, kteří se následně objevili a velmi dobře umístili v dalších celorepublikových talentových soutěžích, jako například finalisté Česko hledá Superstar.

Soutěž je určena i pro začínající autory v prostoru poezie a prózy. Ti mohou svoje básně, fejetony, povídky a další literární formy přihlásit do literární části soutěže TO JE TALENT.

 

HUDEBNÍ KATEGORIE

  • hra na hudební nástroj
  • zpěv — lidová píseň, umělá píseň, populární hudba — sólo / kategorie: dívky do 15 let, chlapci do 15 let / dívky od 15 let, chlapci od 15 let
  • pěvecké sbory
  • vokálně-instrumentální soubory populární hudby


20. června / klasická a lidová hudba
Stará radnice Brno, Křišťálový sál

21. června / populární hudba
Moravské náměstí a nádvoří Staré radnice

 

SLOVESNÁ KATEGORIE

  • literární — poezie, próza / povídka, esej, filmová povídka


Nejlepší zpěváci, hudebníci a skupiny z jednotlivých kategorií dostanou možnost vystoupit v rámci programu letních festivalů nebo vánočních trhů v Brně.


PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

 

TO JE ŠANCE! Přihlas se do soutěže TO JE TALENT!

TO JE TALENT – POSTER

TO JE TALENT Soutěž pro zpěváky, kapely,soubory, básníky a spisovatele  Poster creator: Jakub Konvica