Turistické informační centrum města Brna

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace (TICmB) je příspěvkovou organizací statutárního města Brna.  Od 1. 1. 2017 je jejím odvětvovým odborem Odbor kultury MMB  a Kancelář strategie města.

TICmB  je sebevědomá instituce, která mapuje a  sdružuje kulturní život  v  Brně.  Instituce,  která  poskytuje  partnerství  a  možnost  zázemí  ostatním.  Pracuje  na  propagaci  Brna jako přitažlivé destinace. Pořádá kulturní a společenské akce, které zatraktivňují veřejný prostor a činí z Brna „živé město“.  Vydává moderní, inovovaný časopis KAM v Brně, který prošel v roce 2016 zásadní proměnou. Spravuje turistický portál města – gotobrno.cz, provozuje poslední městské kino – Kino Art a galerie s letitou historií – Galerie TIC.

V  roce  2017  se  TICmB  bude  zaměřovat  na  aktivity  a  projekty,  které  povedou k naplnění dlouhodobé vize destinace Brno v oblasti cestovního ruchu. Brno jako město vnímané tuzemskými i zahraničními návštěvníky  jako  živé  a  duchem  mladé  město  s  autentickou  atmosférou,  bohatou kulturní nabídkou a unikátní architekturou, která žije. Město s  atraktivním  centrem,  které  se  neustále  rozvíjí  a  překvapuje.  Město, které je vstupní branou do regionu Jižní Morava.

TIC iniciuje a rozvíjí partnerství s kulturními a vzdělávacími organizacemi města Brna, s oborovými organizacemi Czech Tourism, s Centrálou cestovního ruchu jižní Morava, Asociací průvodců  i  zástupci  státní  správy  a  samosprávy  na  všech  úrovních,  stejně  jako  s podnikatelskými subjekty, které nabízejí služby v rámci turistického ruchu (zejména ubytovací zařízení a dopravci).

Organizace

TIC města Brna, p. o. – Radnická 2–10

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

Adresa:
Radnická 2–10
Brno 658 78

Platební údaje:
IČO: 00101460
DIČ: CZ00101460
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl Pr., vložka 18

KB Brno-město č.ú. 831621 / 0100
IBAN: CZ8801000000000000831621
swift kod: KOMBCZPPXXX
sídlo banky: nám. Svobody, Brno

Datová schránka: 3h6kgw4

+420 542 427 111
+420 542 427 102