Výlep plakátů

Výlepové plochy na nám. Svobody slouží především pro prezentaci města Brna jako moravské kulturní metropole a současně jako informační kanál o možnostech, jaké kulturní a společenské zážitky se v Brně v daný okamžik nabízejí. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ:

Plakáty je nutno dodat nejpozději dva dny před výlepem. 
Příjem plakátů jen na základě objednávky, která musí obsahovat:

 • název plakátu
 • asdresu objednavatele, pokud bude požadovat vystavení faktury na odlišnou adresu, musí uvádět i fakturační adresu vč. IČ a DIČ
 • počet plakátů k výlepu
 • rozměry plakátu (A1, A2 - jen na šířku)
 • termín výlepu - výlep provádíme jednou za 14 dní, vžd y v úterý
 • délka výlepu (minimální doba umístění plakátu je 14 dnů),
 • cenu
 • způsob úhrady – na základě faktury s platbou hotově/nebo převodem na účet
 • kontaktní osobu
 • telefon
 • razítko
 • podpis

Objednávka výlepu ke stažení - 2015 (.doc)

TERMÍNY VÝLEPU:

Přesný harmonogram na rok 2015
Měsíc1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Dny výlepu6.3.3.14.12.9.7.4.1.13.10.8.
 20.17.17.28.26.23.21.18.15.27.24.22.
    31.     29.    

 

Plakáty je nutno dodat dva dny před výlepem, vylepujeme jednou za 14 dní.

VÝLEPOVÁ MÍSTA:
nadzemní objekty

3 sloupy na nám. Svobody
1 sloup na Kobližné před OD Centrum
1 výduch na Šilingrově nám.
1 výduch na Zelném trhu
v objektech TIC města Brna

Sál B.Bakaly - Žerotínovo nám. 6 - plocha 1
 
CENA VÝLEPU:
A1 na výšku 82,5 Kč / 1ks a 14 dnů
A2 na šířku 52,5 Kč / 1ks a 14 dnů

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH

Výlep plakátů

TIC města Brna – Radnická 2

Kontakt:

Bc. Pavlína Božková

Radnická 2
658 78 Brno

2. poschodí

+420 542 427 149