Výlep plakátů

Výlepové plochy na nám. Svobody slouží především pro prezentaci města Brna jako moravské kulturní metropole a současně jako informační kanál o možnostech, jaké kulturní a společenské zážitky se v Brně v daný okamžik nabízejí. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ:

Plakáty je nutno dodat nejpozději dva dny před výlepem. 
Příjem plakátů jen na základě objednávky, která musí obsahovat:

 • název plakátu
 • asdresu objednavatele, pokud bude požadovat vystavení faktury na odlišnou adresu, musí uvádět i fakturační adresu vč. IČ a DIČ
 • počet plakátů k výlepu
 • rozměry plakátu (A1, A2 - jen na šířku)
 • termín výlepu - výlep provádíme jednou za 14 dní, vžd y v úterý
 • délka výlepu (minimální doba umístění plakátu je 14 dnů),
 • cenu
 • způsob úhrady – na základě faktury s platbou hotově/nebo převodem na účet
 • kontaktní osobu
 • telefon
 • razítko
 • podpis

Objednávka výlepu ke stažení - 2014 (.doc)

TERMÍNY VÝLEPU:

 Přesný harmonogram na rok 2014
 Měsíc1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
 Dny výlepu7.4.4.1.13.10.8.5.2. 11.9.
  21.18.18.15.27.24.22.19.16.14.25.23.
     29.    30.  29.  
Přesný harmonogram na rok 2015
Měsíc1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Dny výlepu6.3.3.14.12.9.7.4.1.13. 10.8.
 20.17.17.28.26.23.21.18.15.27.24.22.
    31.     29.    

 

Plakáty je nutno dodat dva dny před výlepem, vylepujeme jednou za 14 dní.

VÝLEPOVÁ MÍSTA:
nadzemní objekty

3 sloupy na nám. Svobody
1 sloup na Kobližné před OD Centrum
1 výduch na Šilingrově nám.
1 výduch na Zelném trhu – nevylepuje se, stavební úpravy na Zelném trhu
v objektech TIC města Brna

Sál B.Bakaly - Žerotínovo nám. 6 - plocha 1
 
CENA VÝLEPU:
A1 na výšku 82,5 Kč / 1ks a 14 dnů
A2 na šířku 52,5 Kč / 1ks a 14 dnů

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH

Výlep plakátů

TIC města Brna – Radnická 2

Kontakt:

Ivona sedláková

Radnická 2
658 78 Brno

2. poschodí

+420 724 330 083