Záměr výpůjčky prostor sloužících podnikání v budově kina Art

13. – 28. 11. 2019
Kino Art

Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Odbor kultury

zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr

výpůjčky prostor sloužících podnikání o celkové výměře 16,80 m2 v II. nadzemním podlaží, místnost č. 211, v objektu kina Art v Brně, Botanická 16, číslo popisné 783, jenž je součástí pozemku p. č. 1271, v k. ú. Veveří, obec Brno Jihomoravskému filmovému nadačnímu fondu se sídlem Botanická 783/16, Veveří, 602 00 Brno, IČO 06826148 (nadační fond).

Pozemek s objektem se nacházejí ve vlastnictví statutárního města Brna a jsou předány k hospodaření TIC BRNO, příspěvkové organizaci, Radnická 365/2, Brno-město, 602 00 Brno (správce objektu). Nadační fond je založený statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem k společensky užitečnému účelu, kterým je rozvoj místního audiovizuálního průmyslu a na něj navázané ekonomiky a podpora audiovizuální tvorby, propagace města a regionu prostřednictvím audiovizuálních děl.

Doba výpůjčky: na dobu neurčitou po dobu plnění účelu nadačního fondu.

Účel výpůjčky: administrativní činnost spojená s účelem nadačního fondu - působení fondu v oblasti filmové tvorby a její zpřístupnění veřejnosti s ohledem, že se v objektu nachází kino Art.

Způsob podávání připomínek a návrhů:

Případné připomínky, či návrhy lze zaslat nebo předat do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru na úřední desce Magistrátu města Brna: www.brno.cz, na Odbor kultury MMB, Mgr. Jindřiška Lesová, tel.: 542 172 184, e-mail: lesova.jindriska@brno.cz.

Kino Art na Cihlářské 19

Kino Art na Cihlářské 19
 
Vážení a milí diváci,
rekonstrukce kina Art na Cihlářské ulici skončila. Kino je jako nové a vítá vás s otevřenou náručí. Kino Art pod názvem NO ART zároveň zůstává v osvědčených prostorách Galerie TIC na Radnické 4.


Dočasná kancelář kina:'
Radnická 10


Nákup vstupenek a rezervace:

Vstupenky si můžete zakoupit i několik dní předem také prostřednictvím předprodeje v informačním centru TO JE Brno na Panenské ulici.

Vstupenky v předprodeji lze zakoupit nebo rezervovat denně včetně víkendu od 9.00 do 18.00.

Rezervace učiněné přes email či telefon je nutné vyzvednout nejpozději 20 minut před projekcí.

Na pokladně kina lze vstupenky zakoupit denně hodinu před prvním představením (před tím se na pokladnu nedovoláte)!

Platit můžete hotově nebo kartou na všech pokladnách.

Online lze vstupenky zakoupit i mimo otevírací dobu pokladen.

 

Filmový archiv

 

+420 775 868 826 (pokladna kina)
+420 513 039 035 (předprodej Panenská)

Kancelář kina Art
542 427 138

Provoz, dramaturgie, pronájmy
Milan Šimánek
simanek@kinoart.cz
725 518 108

PR a marketing
Martina Marešová
propagace@kinoart.cz
602 589 490

Produkce, redakce bulletinu
Jana Glocarová
glocarova@kinoart.cz
724 330 083

Produkce, školní představení
Kristýna Malíková
malikova@kinoart.cz, skolni@kinoart.cz
602 589 491