Záměr výpůjčky prostor sloužících podnikání v budově kina Art

Akce již proběhla
Kino Art

Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Odbor kultury

zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr

výpůjčky prostor sloužících podnikání o celkové výměře 16,80 m2 v II. nadzemním podlaží, místnost č. 211, v objektu kina Art v Brně, Botanická 16, číslo popisné 783, jenž je součástí pozemku p. č. 1271, v k. ú. Veveří, obec Brno Jihomoravskému filmovému nadačnímu fondu se sídlem Botanická 783/16, Veveří, 602 00 Brno, IČO 06826148 (nadační fond).

Pozemek s objektem se nacházejí ve vlastnictví statutárního města Brna a jsou předány k hospodaření TIC BRNO, příspěvkové organizaci, Radnická 365/2, Brno-město, 602 00 Brno (správce objektu). Nadační fond je založený statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem k společensky užitečnému účelu, kterým je rozvoj místního audiovizuálního průmyslu a na něj navázané ekonomiky a podpora audiovizuální tvorby, propagace města a regionu prostřednictvím audiovizuálních děl.

Doba výpůjčky: na dobu neurčitou po dobu plnění účelu nadačního fondu.

Účel výpůjčky: administrativní činnost spojená s účelem nadačního fondu - působení fondu v oblasti filmové tvorby a její zpřístupnění veřejnosti s ohledem, že se v objektu nachází kino Art.

Způsob podávání připomínek a návrhů:

Případné připomínky, či návrhy lze zaslat nebo předat do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru na úřední desce Magistrátu města Brna: www.brno.cz, na Odbor kultury MMB, Mgr. Jindřiška Lesová, tel.: 542 172 184, e-mail: lesova.jindriska@brno.cz.

Kino Art na Cihlářské 19

Kino Art na Cihlářské 19

Adresa
Cihlářské 19
Velký sál, Malý sál, Galerie ART, Černá díra, Café ART. NO Art najdete na Radnické 4

Korespondeční adresa
Radnická 4 | 602 00 Brno

Od 24. května se na vás těšíme opět na Cihlářské.
Vstup bude umožněn pouze návštěvníkům s respirátorem a s negativním covid testem.

Vstupenky
Vstupenky je možné si zakoupit online, na pokladně kina, v informačním centru TIC na Panenské nebo na místě akce. Vstupenky zakoupené online není třeba tisknout.

Pokladna otevírá vždy 30 minut před začátkem prvního představení.

Rezervace
Rezervace je možné provádět osobně, telefonicky nebo na rezervace@kinoart.cz.
Informační centrum Panenská – každý den od 9.00 do 18.00 a na čísle 513 039 035
Kino Art Cihlářská – v otevírací době pokladny (od 30 min před začátkem první projekce do konce projekcí) na čísle 775 868 826

+420 771 135 410 (pokladna kina)
+420 771 135 411 (pokladna kina)

Školní projekce
Zařídíme vám školní projekcí, není problém! Vše z distribuční nabídky, vstupné 60 Kč na žáka. Ozvěte se na skolni@kinoart.cz nebo na telefon 602 589 491.

Reklama
Dejte o sobě vědět! Například uměnímilovným divákům Kina Art. Nabízíme reklamní prostor pro statickou i spotovou reklamu před projekcemi. Pro další informace kontaktujte Martinu Marešovou na propagace@kinoart.cz nebo 602 589 490.

Provoz, dramaturgie, pronájmy
Milan Šimánek
simanek@kinoart.cz
725 518 108

PR a marketing
Martina Marešová
propagace@kinoart.cz
602 589 490

Produkce, redakce bulletinu
Jana Glocarová
glocarova@kinoart.cz
724 330 083

Produkce, školní představení
Kristýna Malíková
malikova@kinoart.cz, skolni@kinoart.cz
602 589 491