Toulky Brnem a Evropou – Stavební slohy starého kontinentu a jejich brněnské projevy

Akce již proběhla
18:00
Mincmistrovský sklep

VYPRODÁNO –  Stavební slohy starého kontinentu a jejich brněnské projevy – Na předjaří roku 2018 připravil Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. ve spolupráci s TIC Brno cyklus přednášek, v jejichž rámci se můžete vydat z pohodlí Mincmistrovského sklepa na procházky po evropské architektuře. Procházky sice povedou i stovky kilometrů daleko, bát se ale netřeba. Jakkoliv může být putování křivolaké, cíl je v každém případě jasný. Nachází se v srdci starého kontinentu, ve městě Brně, kam si všechny středověké i novověké stavební slohy našly cestu.

 foto Zdeněk Porcal


VSTUPNÉ 60 Kč v prodeji od 1. února 2018


19. 2. 2018  18.00  VYPRODÁNO

Brno a evropská architektura středověku: románský sloh a gotika

Od konce pátého století našeho věku upadal antický svět Řecka a Říma v zapomnění, aby se nakonec na počátku druhého tisíciletí alespoň částečně vrátil v podobě románské architektury. Kde je původ tohoto slohu a jaké jsou jeho nejvýraznější projevy? Jak ovlivnil podobu Evropy a nalezneme doklady jeho přítomnosti i přímo v Brně?

Románskou architekturu vystřídala po necelých dvou stech letech gotika, jediný z velkých evropských slohů, jenž se zrodil mimo Itálii. Kde je tedy jeho kolébka a kam až se rozšířil? Jaká jsou jeho regionální specifika a jaký dopad měl na panorama měst a vesnic v českých zemích? A samozřejmě, jaké jsou tváře brněnské gotiky a kde všude ji nalezeme?

 

26. 2. 2018  18.00  VYPRODÁNO

Brno a evropská architektura raného novověku: renesance a baroko

Po dlouhém období dominance „barbarské“ gotiky převzala počátkem 15. století otěže evropského umění renesance. Triumfální návrat antického ideálu se prvně odehrál v italské Florencii, aby se následně dotkl i ostatních částí křesťanské Evropy. Kdy přišla renesance do Čech a na Moravu a jaké byly její zdejší osudy? Uspěl tento k antice vzhlížející sloh v zemi, která nebyla součástí staré Římské říše? A do jaké míry poznamenala renesance stavební charakter Brna?

Ani baroko nezapře své antické inspirace. Na rozdíl od renesance se ovšem mnohem intenzivněji přimklo k víře a konkrétně ke katolické církvi. I v této souvislosti byla exprese baroka na českém území neobvykle mocná. Baroko změnilo vzhled mnoha našich měst i venkova, doslova překreslilo stavební dějiny. Týká se toto tvrzení i Brna? Jak hluboce bylo Brno barokem ovlivněno? 

 

5. 3. 2018  18.00  VYPRODÁNO

Brno a evropská architektura moderního věku: historismus, secese a funkcionalismus

Ponapoleonské 19. století bylo svědkem návratu starých slohů. Navzdory obviněním z neoriginality se novorománský sloh, novogotika, novorenesance či novobaroko staly pozoruhodnou součástí evropské, potažmo světové stavební historie. V Brně se tzv. novostyly projevily mimořádně působivě. Co je toho dokladem a proč tomu tak bylo? Můžeme Brno označit za město 19. století?

Zmíněný historismus vystřídala na přelomu 19. a 20. věku secese. Snad žádný sloh nedoznal tak barvitých místních variant. Ve Francii hovoříme o Art Nouveau, v Německu a ve Skandinávii se setkáváme s pojmem Jugendstil, v Katalánsku s termínem Modernisme, v Rakousku a českých zemích potom s označením secese. Co stojí za touto variabilitou a jak se podepsala secese na tváři Brna?

Secesi lze pokládat za poslední z „velkých“ slohů. Období po první světové válce patří složitě definované modernitě. Ta se v meziválečném Brně prezentovala přeci jen dosti kompaktně, a sice díky místní funkcionalistické škole, která dosáhla světového věhlasu. Jak vypadá funkcionalistické Brno? V čem tkví neobyčejnost funkcionalismu? A má brněnská Vila Tugendhat sourozence?


O autorovi přednáškového cyklu

Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. vystudoval evropská studia a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně a západoevropská studia na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 2018 získal na výše zmíněné brněnské univerzitě doktorát v programu mezinárodní teritoriální studia. V rámci svého vysokoškolského působení přednášel pět let na téma minulosti a současnosti evropských států. Opakovaně je zván do České televize za účelem komentářů k aktuálnímu společensko-politickému dění v zemích západní Evropy.

Vedle akademické činnosti se už více než jednu dekádu věnuje průvodcovské činnosti. Vedl téměř jedno sto zájezdů do zahraničí, zejména do Velké Británie, Španělska, Itálie, Skandinávie, Irska, Švýcarska atd. Navzdory nadšení do cestování je srdcem připoután k rodnému Brnu, které s neobyčejným zápalem ukazuje místním i turistům.

V nově připraveném cyklu přednášek představí Pavel Dvořák architekturu města Brna neotřelým způsobem. Brněnské stavitelství totiž zasadí do celoevropského kontextu. „Mým neskromným záměrem je nabídnout posluchačům novou perspektivu vnímání toho, co stojí kolem nás, kolem čeho denně chodíme, co bereme jako samozřejmost, snad dokonce jako všednost. Čím víc člověk poznává, ať už díky vlastní cestovatelské zkušenosti nebo díky studiu s knihou, tím větší má chuť porozumět řeči, kterou k Vám město a jeho architektura promlouvá.“

Inzerce

Mincmistrovský sklep – kontakt

Mincmistrovský sklep – vstup z Panenské ulice

Top výletní cíl Jižní Moravy Adresa:
Dominikánské nám. 1
658 78 Brno

VCHOD z Panenské ulice

 

Otevírací doba: 
pátek – pondělí 9.30 – 18.00
poslední vstup v 17:15

Otevírací doba ve svátek
23. 12. 9.30 - 18.:00
24. 12 Zavřeno
25. 12 Zavřeno
26. 12 Zavřeno
27. 12. 9.30 – 18.00
28. 12. 9.30 – 18.00
29. 12. 9:30 – 18.00
30. 12. 9:30 – 18.00
31. 12. 9.30 – 16.00
1. 1. Zavřeno

Vstupné:

Plné vstupné 100 Kč
Studenti, senioři, ZTP, ZTP/P 50 Kč
Děti do 15 let 50 Kč
Děti do 6 let zdarma
Rodinné vstupné 2+2 220 Kč
každé další dítě do 15 let 40 Kč
BRNOPAS zdarma
Senior pas 10% sleva
Rodinné pasy 10% sleva
IDS JMK – s předplatní jízdenkou 15% sleva
Skupiny (od 20 osob) 10% sleva
Kamera 50 Kč
Focení zdarma
Novináři (s novinářským průkazem) zdarma


Využijte slevu 10%
a sestupte do podzemí v jeden den hned dvakrát!
Vybrat si můžete ze tří podzemních prostor: Labyrintu pod Zelným trhem, Mincmistrovským sklepem a Kostnicí pod kostelem sv. Jakuba. V případě, že si zakoupíte vstupenku do dvou podzemích provozů zároveň, bude vám z celkové částky za tyto dvě vstupenky odečtena sleva 10%

Do podzemí ještě výhodněji?
Vstupné do všech částí podzemí v jeden den: Plné vstupné 320 Kč, snížené vstupné 170 Kč, rodinné vstupné 700 Kč.  
Vstupenky nelze zakoupit online v aktuální den.
Pro nákup online vstupenek je během dne vyhrazeno pouze několik prohlídek. Pokud Vám nabízené časy nevyhovují, kontaktujte přímo pokladnu podzemí. Zde Vám vytvoří rezervaci dle přání.
K úhradě můžete využít platební karty.

+420 602 128 124

Mimořádné prohlídky
Na mimořádné prohlídky Mincmistrovského sklepa mimo návštěvní hodiny je účtováno plné vstupné (80 Kč/osoba) plus 40%. Minimální počet ve skupině na mimořádnou prohlídku je 10 osob.

Koordinační pracovník podzemí
Mgr. Zuzana Schmidtová
schmidtova@ticbrno.cz
+420 542 427 145
+420 602 128 120