Brno a jeho chrámy – církevní turistika

Akce již proběhla
(dle programu)
centrum města
VSTUP NA PROHLÍDKU JE ZDARMA

Brno je po mnoho let kulturní mozaikou, kde se stýkali a stýkají lidé různých národností i náboženství. V jeho středu a širším centru tak můžeme potkat kostely církve pravoslavné, evangelické, řecko i římskokatolické nebo židovskou synagogu. Kromě katedrály, baziliky, kostelů a chrámů k těmto místům modlitby patří i menší kostelíky a kaple. K poznání všech těchto míst zve projekt Brno a jeho chrámy.

Brno a jeho chrámy

Od 15. června do 15. září, od úterý do soboty, se otvírají brány vybraných kostelů v centru Brna, těch, které jsou běžně k prohlídkám uzavřeny. Projít interiér je možné samostatně, nebo případně požádat průvodce, který v kostele je přítomen. V každém z těchto kostelů je také k dispozici brožura Brno a jeho chrámy, která představuje 16 různých brněnských sakrálních staveb.

 

Otevírací doba kostelů s průvodci:

  • Kostel sv. Michala, Dominikánské náměstí - út-so, 14:00-18:00
  • Červený kostel, Komenského náměstí - út-so, 14:00-18:00
  • Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Mendlovo náměstí - út-so, 13:30-17:30
  • Kostel sv. Tomáše, Moravské náměstí - út-so, 13:30-17:30

Kromě pravidelně otevřených kostelů je pak možné navštívit komentované prohlídky či přednášky, které se týkají brněnských chrámů i významných osobností, spojených s církví.

 

Tematické prohlídky:

 

Chrám sv. Petra a Pavla jako místo paměti

Každý den připomínají petrovské zvony, vyzvánějící poledne už v jedenáct hodin, významnou událost z roku 1645. Kostel sv. Petra a Pavla však nepamatuje jen tento slavný, vítězný okamžik z dějin města, k připomínání toho nabízí mnohem víc. Na setkání, při kterém se budeme věnovat katedrále jako místu paměti,  se zaměříme na památky sepulklární povahy (náhrobky, epitafy) a představíme osobnosti, kterým jsou věnovány. Naším záměrem je však také zasadit  vznik, umístění a případné stěhování hrobů, náhrobků a epitafů do širších souvislostí umírání, pohřbívání, vzpomínání a zapomínání. Provází Zdeňka Pitrunová, Jana Čuprová a P. Tomáš Koumal.

Sraz: před katedrálou, Petrov | Délka prohlídky 1,5 hodiny

22. 6. | 18.00 REZERVACE

 

Synagoga Agudas achim - netradičně moderní sakrální památka

Zveme vás na komentovanou prohlídku funkcionalistické stavby architekta Otto Eislera, která je v současnosti jedinou synagogou na území Moravy a Slezska, která slouží duchovním účelům židovské komunity. Výklad historičky Táni Klementové bude věnován zásadním momentům brněnské židovské historie, hlavním tradicím a zvykům judaismu, ale i dramatickému životnímu příběhu autora stavby. Program se koná ve spolupráci s brněnskou pobočkou Židovského muzea v Praze. Mužské návštěvníky synagogy si dovolujeme předem požádat, aby si na prohlídku vzali pokrývku hlavy. Přednáší Táňa Klementová.

Sraz: před synagogou, Skořepka 247/13 | Délka prohlídky 1,5 hodiny

23. 6. | 16.30 REZERVACE

13. 9. | 14.00 REZERVACE

 

Kostel blahoslavené Marie Restituty na Lesné

Mezi betonovými bloky na sídlišti Lesná vyrostla nová, výrazná stavba - kostel blahoslavené Marie Restituty. Je nepřehlédnutelný už z dálky a zblízka překvapí ještě více. Který jiný kostel má na fasádě znázorněné pivo a třeba i koloběžku? A kdo je ona blahoslavená Marie Restituta, brněnská rodačka? Kostelem i věží návštěvníky provede Pavel Hověz, farář v Brně-Lesné.

Sraz: před kostelem, Nezvalova | Délka prohlídky 1,25

1. 7. | 16.00 REZERVACE

7. 9. | 16.00 REZERVACE

 

Věže brněnské katedrály

Katedrála sv. Petra a Pavla patří k důležitým bodům v Brně. Stěží bychom si dokázali představit panorama města bez charakteristických špičatých věží, které byly dostavěny na přelomu 19. a 20. století. Dnes je možné vystoupat po 130 schodech a potěšit se krásnými výhledy daleko za hranice Brna. Nachází se zde také klenotnice, která ukrývá monstrance, roucha i další předměty k liturgii. V rámci prohlídky je volný vstup do věží i klenotnice.

Sraz: před katedrálou, Petrov | Délka prohlídky 1 hodina

8. 7. | 16.30 REZERVACE

29. 7. | 16.30 REZERVACE

12. 8. | 16.30 REZERVACE

9. 9. | 16.30 REZERVACE

 

Katedrála sv. Petra a Pavla a Madona z Veveří

Komentovaná prohlídka bude zahájena výkladem v katedrále, kde bude představen historický vývoj místa a architektura i umělecká výzdoba exteriéru i interiéru. Návštěvníci si budou moci zblízka prohlédnout presbytář a běžně veřejnosti nepřístupnou kapli Zvěstování Panně Marii. Po prohlídce katedrály zhlédnou účastníci unikátní gotický deskový obraz Madony z Veveří, kde jim bude poskytnut odborný výklad. Po skončení společné komentované prohlídky mohou zájemci navštívit stálou expozici Diecézního muzea Vita Christi, případně za zvýhodněné vstupné věže katedrály nebo sezónní výstavy Diecézního muzea.

Sraz: před katedrálou, Petrov | Délka prohlídky 1,25 hodiny

11. 7. | 10.00 REZERVACE

22. 7. | 15.00 REZERVACE

8. 8. | 10.00 REZERVACE

26. 8. | 15.00 REZERVACE

 

Prohlídka kláštera kapucínů s představeným kláštera

Návštěvníci se podívají do míst, kam běžně není přístup. Začnou v kostele Nalezení sv. Kříže a přes rajský dvůr a refektář projdou do Kapucínských zahrad. Průvodcem bude představený kláštera.

18. 7. | 14.00

Rezervace provádí sami kapucíni na www.hrobka.kapucini.cz a tel.: 511 140 053

 

Největší brněnské varhany zblízka

Varhany v katedrále sv. Petra a Pavla pocházejí z roku 1909. Od té doby hřmí při liturgii a těší svým zvukem účastníky bohoslužeb i návštěvníky koncertů. Varhaník v katedrále a hudební pedagog Mgr. Petr Kolař při přednášce vysvětlí, jak varhany fungují, jak se o ně stará a možná také předvede něco ze svého umění.

Sraz: před katedrálou, Petrov | Délka prohlídky 1,5 hodiny

21. 7. | 16.30 REZERVACE

4. 8. | 16.30 REZERVACE

 

Janáček na Starém Brně: přednáška a koncert

Přednáška Doc. PhDr. Jiřího Zahrádky, Ph.D. nejen o spojení života a díla Leoše Janáčka se Starým Brnem. Během přednášky zazní několik Janáčkových skladeb v podání Mgr. Petra Kolaře.

Sraz: v bazilice, Mendlovo náměstí | Délka prohlídky 1,5 hodiny

8. 8. | 15.00 REZERVACE

 

Večerní prohlídka kláštera kapucínů

Zcela mimořádně se brány kapucínského kláštera otevřou večer. Návštěvníci se podívají do míst, kam běžně není přístup. Začnou v kostele Nalezení sv. Kříže a přes rajský dvůr a refektář projdou do Kapucínských zahrad.
Průvodcem bude představený kláštera.

Sraz: před kostelem | Délka prohlídky 1,5 hodiny

8. 8. | 20.00
Rezervace provádí sami kapucíni na www.hrobka.kapucini.cz a tel.: 511 140 053 

 

Zvony a technické zázemí kostela sv. Jakuba

Snad každý Brňan zavítal do výrazné stavby na Jakubském náměstí, která ohromuje důmyslnou architekturou a je důležitým bodem v historii Brna. Jaké je ale technické zázemí této stavby? Jak vypadá unikátní schodiště do věže a jak rozpohybovat zvony? Kostelem návštěvníky provede správce kostela sv. Jakuba Staršího Štěpán Foretník.

Sraz: před kostelem | Délka prohlídky 1 hodina

20. 8. | 16.30 REZERVACE

 

Knihovna kapucínského kláštera a kostel Nalezení sv. Kříže

Komentovanou prohlídku kostela Nalezení sv. Kříže, jemuž vévodí především oltářní obraz Joachima von Sandrarta doplní tentokrát i historická klášterní knihovna. Ta dodnes udivuje neobvyklou zdobností a bohatou nástropní freskovou výzdobou. Kostel je pak ukázkou kapucínského pojetí baroka, jehož podstatou je prostota a jednoduchost.

Sraz: před kostelem, Kapucínské náměstí | Délka prohlídky 1,5 hodiny

22. 8. | 14.00

12. 9. | 14.00
Rezervace provádí sami kapucíni na www.hrobka.kapucini.cz a tel.: 511 140 053  

 

Kostel sv. Jakuba a svatojakubská cesta na jižní Moravě

Jeden ze 12 apoštolů sv. Jakub přinesl evangelium Ježíše Krista až na "konec světa". K jeho hrobu již od středověku míří poutní stezky z celé Evropy. Na jedné z nich byl postaven kostel sv. Jakuba v Brně. Kostelem a tematikou poutnictví provede P. Václav Slouk.

Sraz: před kostelem, Jakubské náměstí | Délka prohlídky 1,5 hodiny

27. 8. | 16.30 REZERVACE

 

Na kole za duchovní architekturou 20. a 21. století

Necelých 12 kilometrů, vítr ve vlasech a sedm zastávek – kostel sv. Augustina na Kraví hoře, chrám sv. Václava, červený kostel, synagoga, Husův sbor, husovický kostel Nejsvětějšího srdce Páně, unikátní kostel bl. Marie Restituty na Lesné. Nasedněte na kolo a vydejte se s námi na tříhodinovou cestu po krásách brněnských duchovních památek 20. a 21. století. Za deštivého počasí se akce nekoná.

Průvodce: Petr Konvička
Sraz: u kostela sv. Augustina na Kraví Hoře | Délka prohlídky 3 hodiny

28. 8. | 15.00 REZERVACE

 

Skrytý půvab nenápadného kostela sv. Rodiny na Grohové

Procházíte-li Grohovou ulicí, pak vězte, že kromě činžovní zástavby míjíte kostel, jenž byl inspirován vatikánskou bazilikou svatého Petra. Že není vidět? Během bombardování Brna byl totiž závažně poškozen, v důsledku čehož bylo jeho průčelí dva roky po válce plně zastavěno do uliční řady. Chrámová loď však nepozbyla vznešenosti, o čemž se přesvědčíme v rámci její komentované prohlídky, kterou vede p. Jakub Sochor.

Sraz: před kostelem, Grohova 18/516

2. 9. | 16.00 REZERVACE

 

Zázraky imaginace: tvary a vzory liturgických oděvů v dějinách

„Krása je velkou potřebou člověka, kořenem pokoje a naděje: zjevuje nám Boha,“ řekl papež Benedikt XVI. během návštěvy Barcelony. Potřeba krásy se po staletí propisovala i do jednotlivých detailů liturgie. Přednáška bude věnována liturgickým oděvům a jejich vzorům v průběhu času. Liturgické textilie často zachovaly vzory z tkalcovských dílen Itálie a Francie, které ve světské sféře - přes tehdejší velkou produkci - zanikly. V přednášce budou prezentovány ukázky vzorů z farností brněnské diecéze. Přednáší František Svoboda, Filozofická fakulta MU.

Sraz: v kostele sv. Michala

7. 9. | 16.30 REZERVACE

 

Husův sbor na Botanické

Církev československá (později Církev československá husitská) byla v Brně založena roku 1920. Aby měli věřící důstojný prostor ke scházení, byl roku 1927 položen základní kámen nového kostela. V architektonické soutěži, která byla vypsána, zvítězil návrh renomovaného architekta Jana Víška. Díky tomu dnes od r. 1929 na ulici Botanická stojí církevní stavba, která vyniká jednoduchostí ve stylu funkcionalismu. Provází Jakub Sochor.

Sraz: před modlitebnou, Botanická 590/1 | Délka prohlídky 1 hodina

8. 9. | 16.30 REZERVACE

 

Komentovaná prohlídka kostela sv. Jakuba a návštěva věže

Komentovaná prohlídka v lodi kostela sv. Jakuba, seznámení s historií chrámu a jeho pamětihodnostmi a následná prohlídka zpřístupněné věže. Ve věži mohou návštěvníci shlédnout gotické schodiště ve tvaru dvojité šroubovice, expozice na kůru a v místnosti ve věži, unikátní krov z jedlového dřeva a zvon Panna Maria z roku 1658. Prohlídka věže je zakončena malou vyhlídkou na nám. Svobody, katedrálu sv. Petra a Pavla, radnickou věž a kostel sv. Michala. Provází Jakub Sochor.

Sraz: před kostelem, Jakubské náměstí | Délka prohlídky 1,5 hodiny

10. 9. | 16.30 REZERVACE

 

 

Ke stažení:

PRACOVNÍ LIST Znáš kostely v centru Brna? .pdf

 

Partner projektu:

Církevní turistika

UPOZORNĚNÍ: V průběhu akce mohou být pořizovány fotografie, které budou následně použity k marketingovým účelům TIC BRNO.
Děkujeme za pochopení.

Kostel Nalezení svatého Kříže
Kostel sv. Michala
Katedrála s. Petra a Pavla
Kostel sv. Jakuba

Tištěný průvodce

Brno a jeho chrámy

Radnická 2, Brno

Kontakty:

Tereza Uřičářová
Manažer destinace

+420 773762302