Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Brno Industrial: Přednášky

2. 9. 2020
25. 11. 2020
17:00

Textilní Brno z různých úhlů pohledu na zajímavých místech. Za výběrem témat stojí PhDr. Petra Mertová, Ph.D. z Technického muzea v Brně.

Brno Industrial: Přednášky

 

Móda z Brna

V depozitáři Technického muzea v Brně jsou uchovávány poslední doklady podoby vlnařské výroby v Brně. V posledních letech jsou tyto vzorníky odborně tříděny, popisovány a konzervovány.

14. 10. 2020
17:00
Technické muzeum v Brně (Purkyňova 105)
Textilní podniky na ulici Přízova

Brno se zapsalo do historie industrializace středoevropského prostoru úspěšnou érou vlnařské výroby od 18. do 20. století.

25. 11. 2020
17:00
Vila Löw-Beer

Brno industrial

Brno industrial

Kontakty:

Kateřina Theissigová
Projektový manažer

+420 775 920 562