Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Textilní podniky na ulici Přízova

25. 11. 2020
17:00
Vila Löw-Beer
120 Kč
60 Kč děti 7-18 let, senioři, studenti, ZTP 30% sleva s kartou BRNOPAS

PŘEDNÁŠKY

Brno se zapsalo do historie industrializace středoevropského prostoru úspěšnou érou vlnařské výroby od 18. do 20. století.

Vlnařské továrny a pomocné provozy zabíraly významný prostor města a svou architekturou určovaly charakter řady míst. Je politováníhodné, že dosud nemá textilní tradice Brna významné zastoupení v expozicích muzeí, samostatná prezentace revitalizované tovární budovy je momentálně v řešení.

Ukazuje se, že pro budoucnost je památková hodnota míst spojených s textilní výrobou v minulosti ohrožena stavebními pracemi na mnoha místech. Jedním z příkladů nenávratně ztraceného genia loci je lokalita Přízova – Dornych, původní budovy firem Bratři Stiassni a Paul Neumark, později národního podniku Vlněna 1.        

Autor: PhDr. Petra Mertová, Ph.D. (Technické muzeum v Brně)

Termín: 25. 11. 2020 | 17.00 | Vila Löw-Beer (Drobného 297)

V rámci bezpečnostních opatření upozorňujeme, že od 1. 9. 2020 znovu platí povinnost nosit roušky v MHD i ve vnitřních prostorách.

Brno industrial

Brno industrial

Kontakty:

Kateřina Theissigová
Projektový manažer

+420 775 920 562