Program v centru Brna

Koncerty, divadla, soutěže a výstavy pořádané TIC města Brna mimo jeho prostranství, sály a foyer
Kurz pro průvodce cestovního ruchu se v Brně opět otevírá

Po delší době se v Brně opět otevírá pro všechny zájemce o práci v cestovním ruchu přípravný kurz průvodců cestovního ruchu.

25. 10. – 18. 12. 2018
(dle programu)
centrum města

Inzerce