Program v centru Brna

Koncerty, divadla, soutěže a výstavy pořádané TIC města Brna mimo jeho prostranství, sály a foyer
Vyhlídková jízda

Také v letošní turistické sezóně se mohou návštěvníci z České republiky i ze zahraničí těšit na komentované vyhlídkové jízdy minibusem. Turisté tak mají možnost lépe poznat atraktivní místa jihomoravské metropole, která nejsou při pěší prohlídce historického centra dostupná. Letos budou dostupné dva okruhy.

1. 6. – 28. 10. 2018
centrum města
Festival Uprostřed 2018

2. ročník Festivalu UPROSTŘED oživí v následujících měsících ulice, náměstí i zapadlé kouty centra Brna.

1. 6. – 30. 9. 2018
centrum města
Církevní turistika po brněnských chrámech: Brno, jeho chrámy

Brno a mnoho jeho památek mají křesťanskou víru jako společného jmenovatele. Moravská metropole proto již podesáté organizuje úspěšný projekt „Brno a jeho chrámy“.

12. 6. – 17. 9. 2018
(dle programu)
centrum města
Po stopách brněnských pivovarů

Během této procházky vám Filip Vrána nabídne pohled na dějiny brněnského pivovarnictví od středověku po současnost.

13. 7. 2018
17:00
centrum města
Brněnské pověsti „pro pokročilé

Nový okruh je připraven pro ty, kteří už slyšeli nejznámější brněnské pověsti. Můžete se těšit např. na pověst O krásné hraběnce z Paláce šlechtičen, uslyšíte, jak se ve Schrattenbachově paláci zjevovali tři bezhlaví muži a jak na Petrově zazdili bídu.

14. 7. 2018
17:00
centrum města
Dvojdům Josefa Štěpánka

V roce 1928 se k 10. výročí samostatné ČSR na brněnském výstavišti konala velmi úspěšná Výstava soudobé kultury. Její součástí byl i unikátní projekt stavitelů Čeňka Rullera a Františka Uherky, kteří vyzvali několik předních architektů, aby předvedli ukázky moderního bydlení pro střední třídu.

21. 7. 2018
14:00
centrum města
Secese

Stavby v secesním slohu se v Brně objevily na přelomu 19. a 20. stol. V té době si mladí avantgardní umělci uvědomili, že se nechtějí ohlížet do minulosti, kdy převládal historismus.

26. 8. 2018
14:00
náměstí Svobody

Inzerce