Citylight vitríny v podchodu pod hlavním nádražím

Výlepové plochy v podchodu pod Hlavním nádražím Brno slouží především pro prezentaci města Brna jako moravské kulturní metropole a současně jako informační kanál s možností prezentace nekomerčních kulturních, vědeckých, sportovních a společenských zážitků, které se v Brně v daný okamžik nabízejí.

CLV vitríny v podchodu pod Hlavním nádražím Brno.

Příjem CLV plakátů se uskuteční jen na jeden měsíc (28 dní) a na základě vaší poptávky, námi potvrzené objednávky (e-mailem), řádně vyplněného objednávkového formuláře na daný kalendářní měsíc v roce s případnou možností prodloužení.

 

Kontakt:

E-mail: vylep@ticbrno.cz
Telefon: +420 775 899 356

 

Podmínky předání:

Plakáty CLV při měsíčním výlepu je nutno dodat nejpozději 15. dne v měsíci před termínem výlepu do 12 hodin, vrátnice Radnická 4, 602 00 Brno. Nedoručením plakátů si vyhrazujeme právo na obsazení ploch jinou poptávkou.

Poznámka: Budete-li požadovat zajištění tisku plakátu, je nutné dodat objednávkou a tisková data s požadavkem zajištění tisku do 15. dne v měsíci před výlepem.

OBJEDNÁVKA MUSÍ OBSAHOVAT:

 • název plakátu
 • adresu objednavatele, pokud bude požadovat vystavení faktury na odlišnou adresu, musí uvádět i fakturační adresu vč. IČ a DIČ
 • námi odsouhlasený počet plakátů k výlepu
 • rozměry plakátuCLV na výšku / při návrhu plakátu je vhodné počítat s vnitřním rámem vitríny, potřebné rozměry najdete zde.
 • termín výlepu – výlep provádíme dle harmonogramu CLV ploch
  – vylepení ihned / mimo výlepový den / je za příplatek 300 Kč
 • požadavek na tisk CLV plakátů
 • cenu
 • způsob úhrady – na základě faktury za skutečný počet vylepených plakátů/tisků – platbou převodem na účet
 • kontaktní osobu a telefon
 • razítko a podpis

Obsah, téma plakátu CLV: preferujeme plakáty s kulturním obsahem (hudba, divadlo, literatura, umění, vědecké a sportovní činnosti, apod.) ostatní zakázky se posuzují individuálně.

V případě nedodání plakátů si vyhrazujeme právo výlepovou plochu obsadit.

 

NOVÝ – Formulář objednávky po odsouhlasení výlepu ke stažení:

OBJEDNÁVKA VÝLEPU CLV – 2021 (.docx)

 

Rozmístění CLV vitrín:

PLÁN UMÍSTĚNÍ VÝLEPOVÝCH PLOCH (.pdf)

FOTODOKUMENTACE CLV PLOCH S ČÍSLY POZIC (.pdf)

 

Ceník výlepu:

Výlep na jeden měsíc: 3 025 Kč
Tisk 1 kusu CLV plakátu: 800 Kč / tisk 3 a více CLV 10 % sleva z tisku.

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH

 

Termíny výlepu:

 

Harmonogram výlepu CLV ploch v roce 2021
Měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Dny výlepu 4. 1. 1. 1. 3. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1.
 

Vyhrazujeme si právo obsadit výlepovou plochu, pokud nebudou dodány plakáty ve stanoveném termínu.

 


Výlepová místa: Podchod pod Hlavním nádražím Brno.


Výlep plakátů

Výlep plakátů – Radnická 2

Kontakt:

Martina Pokorná

Radnická 2
602 00 Brno

 

Doručovací adresa:

TIC BRNO, p. o.
VÝLEP PLAKÁTŮ

Radnická 4
602 00 Brno

+420 775 899 356