Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Citylight vitríny v podchodu pod hlavním nádražím

Výlepové plochy v podchodu pod Hlavním nádražím Brno slouží především pro prezentaci města Brna jako moravské kulturní metropole a současně jako informační kanál s možností prezentace nekomerčních kulturních, vědeckých, sportovních a společenských zážitků, které se v Brně v daný okamžik nabízejí.

CLV vitríny v podchodu pod Hlavním nádražím Brno.

Příjem CLV plakátů se uskuteční jen na jeden měsíc (28 dní) a na základě vaší poptávky, námi potvrzené objednávky (e-mailem), řádně vyplněného objednávkového formuláře na daný kalendářní měsíc v roce s případnou možností prodloužení.

 

Kontakt:

E-mail: vylep@ticbrno.cz
Telefon: +420 775 899 356

 

Podmínky předání:

Plakáty CLV při měsíčním výlepu je nutno dodat nejpozději 15. dne v měsíci před termínem výlepu do 12 hodin, vrátnice Radnická 4, 602 00 Brno. Nedoručením plakátů si vyhrazujeme právo na obsazení ploch jinou poptávkou.

Poznámka: Budete-li požadovat zajištění tisku plakátu, je nutné dodat objednávkou a tisková data s požadavkem zajištění tisku do 15. dne v měsíci před výlepem.

OBJEDNÁVKA MUSÍ OBSAHOVAT:

 • název plakátu
 • adresu objednavatele, pokud bude požadovat vystavení faktury na odlišnou adresu, musí uvádět i fakturační adresu vč. IČ a DIČ
 • námi odsouhlasený počet plakátů k výlepu
 • rozměry plakátuCLV na výšku / při návrhu plakátu je vhodné počítat s vnitřním rámem vitríny, potřebné rozměry najdete zde.
 • termín výlepu – výlep provádíme dle harmonogramu CLV ploch
  – vylepení ihned / mimo výlepový den / je za příplatek 300 Kč
 • požadavek na tisk CLV plakátů
 • cenu
 • způsob úhrady – na základě faktury za skutečný počet vylepených plakátů/tisků – platbou převodem na účet
 • kontaktní osobu a telefon
 • razítko a podpis

Obsah, téma plakátu CLV: preferujeme plakáty s kulturním obsahem (hudba, divadlo, literatura, umění, vědecké a sportovní činnosti, apod.) ostatní zakázky se posuzují individuálně.

V případě nedodání plakátů si vyhrazujeme právo výlepovou plochu obsadit.

 

NOVÝ – Formulář objednávky po odsouhlasení výlepu ke stažení:

OBJEDNÁVKA VÝLEPU CLV – 2020 (.docx)

 

Rozmístění CLV vitrín:

PLÁN UMÍSTĚNÍ VÝLEPOVÝCH PLOCH (.pdf)

FOTODOKUMENTACE CLV PLOCH S ČÍSLY POZIC (.pdf)

 

Ceník výlepu:

Výlep na jeden měsíc: 3 025 Kč
Tisk 1 kusu CLV plakátu: 800 Kč / tisk 3 a více CLV 10 % sleva z tisku.

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH

 

Termíny výlepu:

 

Harmonogram výlepu CLV ploch v roce 2020
Měsíc1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Dny výlepu2.3.2.1.4.1.1.3.1.1.2.1.
 

Vyhrazujeme si právo obsadit výlepovou plochu, pokud nebudou dodány plakáty ve stanoveném termínu.

 


Výlepová místa: Podchod pod Hlavním nádražím Brno.


Výlep plakátů

Výlep plakátů – Radnická 2

Kontakt:

Martina Pokorná

Radnická 2
602 00 Brno

 

Doručovací adresa:

TIC BRNO, p. o.
VÝLEP PLAKÁTŮ

Radnická 4
602 00 Brno

+420 775 899 356