Dětské dílny na Staré radnici

11. 12. 2016
Brněnské Vánoce
Stará radnice – Křišťálový sál