Informační centrum Špilberk

Toto informační centrum je součástí prostor pokladny hradu Špilberk. Pracovnice IC Špilberk poskytují především informace o kulturních i společenských akcích ve městě Brně, ale i v okolí. K dispozici jsou informační a propagační materiály v několika jazykových mutací. Infocentrum nabízí suvenýry s brněnskou tematikou, které lze zaplatit kartou i Eury.

Informační centrum je ve stejném místě jako pokladna hradu Špilberk.

Informační centrum Špilberk – kontakt

Info Špilberk

Adresa:

Špilberk 1
658 78 Brno

Otevřeno:

Út–Ne: 9.00 – 16.30 hod.

+420 542 123 678