KAM v Brně – brněnské kalendárium

V rubrice Brněnské kalendárium se budete pravidelně setkávat s osobnostmi, které zanechaly stopu na průběhu historie Brna nebo je k Brnu váže jakékoli pouto.

Všichni jubilanti odvedli ve svém oboru špičkové výkony, přesto ani po jednom z nich nenese jméno žádná brněnská ulice. Možná, že by ale o takovou poctu ani nestáli.

„Stál tváří v tvář ohromující realitě světové války. Utrpení frontových zákopů byl sice ušetřen, nikoliv však náporu tísně a znepokojivých myšlenek, které jitřily jeho představivost a které také záhy vtiskly výrazný charakter mnohým z jeho plastik.“ (Jiří Hlušička)

„Hlavními rysy Štědroně jako člověka a pedagoga byl živý temperament, bezprostřednost, jakási ‚neakademičnost‘, prolnutí vědce a umělce, neinstrumentální vztah k lidem a zejména studentům, velké pracovní nasazení, skromnost.“ (Český hudební slovník)

„Moc spisovatelů skončila v okamžiku, kdy se rozhodujícím faktorem ve společnosti staly peníze. Spisovatel se osvobodil od svého vlivu, když odmítá jejich prioritu, může si napsat, co chce, ale jeho názor nemusí být a není respektován, protože není podepřený vydatným bankovním kontem.“ (Jan Trefulka)

Mezi přední osobnosti města na přelomu 19. a 20. století náležel první brněnský rabín Baruch Placzek (1. 10. 1834 Hranice – 17. 9. 1922 Brno).

„… v Brně jsem dirigoval a režíroval v roce 1943 Mozartovu operu Don Giovanni. Každý, kdo se setkal s reprodukcí této opery, ví, jak je to po všech stránkách nesmírně těžký úkol.

Narodil se 22. září 1907 v Břeclavi v dělnické rodině. Dětství strávil v Přívozu a v Ostravě absolvoval studium na reálce. Po maturitě se zapsal na obor architektury a pozemního stavitelství na ČVUT v Brně. V roce 1932 se stal členem Levé fronty.

16. 7. 1902 Ořechov – 5. 11. 1974 Brno

Architekt Mojmír Kyselka starší se narodil 16. července 1902 v Ořechově u Brna v rodině ředitele školy. Studium architektury a pozemního stavitelství absolvoval na České vysoké škole technické v Brně (profesoři Králík, Liebscher, Fischer a Sýřiště) a jeho práce obsáhla tři různá období s výraznými kulturními i politickými zlomy.

16. 7. 1888 Vídeň – 3. 7. 1947 Brno

Narodil se 16. července 1888 ve Vídni do rodiny Josefa Úlehly, který byl významným moravským pedagogem. Tak jako vedl žáky, tak vedl otec i svého syna k zájmu o přírodní vědy s výrazným zaměřením na biologii. Po své matce Emmě získal hudební vlohy a dlouho váhal, kterou životní cestou se má vydat. Rozhodl se pro biologii.

*18. 8. 1892 Albrechtice, + 7. 9. 1980 Lima (USA)

V devětadvaceti letech se stal František Král profesorem, a to nejmladším profesorem v dějinách brněnské Vysoké školy zvěrolékařské. Byl prvním vedoucím I. interní kliniky v Brně a je považován za zakladatele veterinární dermatologie nejen v českém, ale ve světovém měřítku. Světového věhlasu dosáhl zejména po emigraci do USA.

29. 5. 1897 Brno

V době, kdy zemřel, byl jeho pozdně romantický styl považován za přežitý, v posledních letech je však jeho hudba přehodnocována a znovu budí zájem. Je pokládán za jednoho ze zakladatelů filmové hudby a jako první skladatel za ni získal v roce 1938 Oscara.

Stránky

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Špitálka 70/16, Trnitá
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz
telefon: +420 602 509 278

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307