KAM v Brně – brněnské průsečníky

Brněnské průsečníky časopisu KAM v Brně... jsou zastaveními na místech města Brna, kde se potkávaly historické události či významné osobnosti, zkrátka kde lze najít génia loci. Historik PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. nás v pravidelném cyklu seznamuje se svědky minulosti a s leckdy překvapivými setkáními dějin.
Brněnské pivo

Když jsme minule psali o významu práce Františka Ondřeje Poupěte pro brněnské pivovarnictví, řekli jsme „a“ a nezbývá tedy, než doříci i zbytek. Pivo se jako všude v Čechách a na Moravě vařilo v Brně nejprve podomácku a pak v domech tzv. právovárečných. Dalšími velkými producenty oblíbeného nápoje byly kláštery a šlechta.

Sládek Poupě

V době, kdy si připomínáme výročí světově proslulé slavkovské bitvy, mizí tak trochu v jejím stínu vynikající český sládek František Ondřej Poupě, který jako první u nás postavil tradiční pivovarnické řemeslo na solidní odborný základ.

Královopolská dělostřelecká kasárna

Nejstarším dokladem o existenci královopolských dělostřeleckých kasáren je mapa města Brna a jeho okolí z roku 1815. Na místě pozdějších kasáren je zakreslen sklad, který tu pak v různých podobách přetrval celé století. Do podoby, v jaké Brňané kasárna znali až do nedávné doby, byly budovy změněny na konci 19. století při přestavbě ze skromných baráků v rozsáhlý vojenský komplex.

Generál František Alexandr Zach

Poprvé jsem se se jménem generála Zacha setkal před téměř čtyřiceti lety, když jsem fotografoval významné brněnské stavby se zvláštním zaměřením na dosud špatně zdokumentovanou výstavbu konce 19. stol. a na brněnskou podobu secesní architektury. Tehdy jsem objevil na domě v ulici Bašty 4 pamětní desku, která mne zaujala natolik, že jsem se začal zajímat o to, kdo je na ní vlastně připomínán.

Petrov

Katedrála sv. Petra a Pavla je ideálním brněnským průsečníkem, neboť se tu setkává minulost se současností, člověk s člověkem, ale především zde má člověk možnost setkat se svým Stvořitelem a v jeho blízkosti najít sám sebe a uvědomit si tak velikost a vznešenost lidství. Ve skutečnosti je tedy chrám ideálním místem setkání.

Zelňák

V Brně jsme právem hrdi na kašnu na Zelném trhu, která byla v letech 1693-95 postavena Adamem Tobiášem Krackerem z Vídně podle projektu Jana Bernarda Fischera z Erlachu. Jde o nejhodnotnější památku barokní plastiky v Brně. Vrchol kašny zaujímá socha Evropy symbolizující Svatou říši římskou v triumfálním postoji na přemoženém drakovi. Kdo byl tím drakem, který byl pouhých deset let předtím zahnán od Vídně, se kvůli politické korektnosti nesmí říkat. Dnes bohužel nejde o draka přemoženého, ale přemnoženého.

Semilasso

Ve 30. letech 19. století se v Králově Poli objevil pozoruhodný muž. Podle názoru současníků téměř démonicky krásný, podle vlastního úsudku však životem značně unavený pruský šlechtic, důstojník a cestovatel, kníže Hermann von Pückler-Muskau. Táhlo mu tehdy již na padesátku a měl toho za sebou opravdu dost. Napoleonských válek se zúčastnil jako pobočník vévody Karla Augusta Sasko-výmarsko-eisenašského.

I přišli do Brna salesiáni

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů stojí sice uprostřed městské čtvrti Žabovřesky, ale svým způsobem je dost nenápadný. To proto, že si jej nemáte jak všimnout. Nedominuje vysokému návrší ani neovládá rozsáhlý volný prostor kolem sebe. Je obklopen panelovými bytovými domy, na jižní straně je ohraničen řadou garáží, za nimiž vede silnice velkého městského okruhu.

Velká synagoga

Když jsme minulý měsíc trochu naťukli otázku židovského osídlení Brna, vraťme se k ní skrze problematiku pro nezasvěcené nejzajímavější, přes věc brněnských synagog. Dnes je to prosté. Obnovená židovská obec v Brně využívá funkcionalistickou stavbu Nové ortodoxní synagogy postavenou v letech 1935/36 v ulici Skořepka. Jedná se tak o jedinou funkční synagogu na Moravě. Naopak úplně nejstarší synagogu spojenou také s nejstarší doloženou zprávou o brněnských Židech z roku 1268 jsme zmínili minule.

Náměstí, které neexistuje...

Když jsem byl malý a maminka nebo babička se mnou odbočily z rušné Masarykovy ulice do Františkánské, věděl jsem, že máme namířeno do jejich, bůhví proč oblíbené prodejny obuvi, která se tam docela vzadu skrývala. Za ní se ještě prodávaly elektrosoučástky, dnes zcela neznámé, ale pro nás tehdy montující krystalky a podobná zařízení, velmi cenné.

Stránky

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Špitálka 70/16, Trnitá
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz
telefon: +420 602 509 278

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307