KAM v Brně – brněnské průsečníky

Brněnské průsečníky časopisu KAM v Brně... jsou zastaveními na místech města Brna, kde se potkávaly historické události či významné osobnosti, zkrátka kde lze najít génia loci. Historik PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. nás v pravidelném cyklu seznamuje se svědky minulosti a s leckdy překvapivými setkáními dějin.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

K dnešnímu tématu mne přivedl pohled na historickou pohlednici někdy z doby po r. 1905. Na ono údobí usuzuji podle toho, že na obrázku jsou pouze dva zachované artefakty z kdysi rozsáhlého komplexu jezuitských kolejí, ale zatím chybí okolní zástavba. Zaniklý velmi rozsáhlý komplex brněnských jezuitských kolejí stával v prostoru vymezeném dnešními ulicemi Jezuitskou, Rooseveltovou, Dvořákovou a Kozí severovýchodně od centra města Brna.

Zábrdovické lázně byly založeny už v roce 1882. Nepředstavujte si však nic, co by připomínalo dnešní podobu. Spíše trošku větší verze podniku velectěného pana Antonína Důry. Správní budova zahrnovala byt správce a pokladnu, dále k lázním patřily dvě sprchy a dva záchody, kůlny na různé nářadí a místnost pro výdej prádla. Hlavními objekty bylo šest komůrkových koupelí a především tři bazény z cihelného zdiva. Ty plnil vodou náhon ze Svitavy protékající posádkovou nemocnicí. Takhle fungovaly lázně až do roku 1927,

Z brněnského opevnění, které od 13. století patřilo k technicky nejdokonalejším v Evropě, dnes už téměř skoro nic nezbylo. I toto skromné torzo mnoho o podobě dávného opevnění nevypoví, především v důsledku rekonstrukce, která razantním způsobem setřela veškerou autenticitu, byť se tak dělo s vědomím pracovníků památkové péče.

Husitská národní tradice

Kdo si počátkem prázdnin 2012 přečetl titulek Brněnského deníku, mohl mít za to, že na Botanické ulici bude skutečně probíhat „Oprava vstupní budovy Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně“. Když se pak prošel okolo, musel nabýt dojmu, že takovou opravu vstupu do svého domu by jistě neuvítal, neboť by mu při ní zmizela nejen čelní zeď, ale i kus chodby, předsíň, záchod a půlka vany v koupelně.

Zdravotnická záchranná služba

Tak jsem se dočetl, že při rekonstrukci Zelného trhu byl objeven historický pranýř. Musím říci, že je to potěšující informace, včetně zprávy, jak takový pranýř vypadal a sloužil, železná klec inklusive.

Původně jsem měl v úmyslu psát o jiném z brněnských průsečníků, ale jméno vídeňského architekta Ludwiga von Förstera mne nakonec přivedlo do dnešní Hybešovy ulice číslo 43. Jdete-li do lékárny, nebo nedej Bože, potřebujete lékařské ošetření na klinice Medical Center,

Zeptejte se v Brně, koho chcete a pokud nenarazíte náhodou na archeologa, který tu v podzimních a zimních měsících let 1997/98 prováděl záchranný výzkum, nikdo neví, kde by hledal Herringův palác. Pokud přihodíte údaj náměstí Svobody č. 8, máte jakousi šanci, ale velká není. A to má přitom bývalý dům U zlaté lodi to štěstí,

Když se v březnu 1989 manželka Karla I. a tedy poslední císařovna rakouská Zita odebrala za svým manželem, odešla spolu s ní nostalgická vzpomínka na podunajskou monarchii. Počátkem dubna pak byla slavnostně pohřbena v Císařské hrobce ve vídeňském klášteře kapucínů.

Řeknete-li v Brně Justiční palác, měl by si každý Brňák vybavit především rozsáhlou stavbu z Rooseveltovy ulice. Ke zmatení pojmů však přispělo v posledním desetiletí vybudování justičního areálu v Heršpické ulici. Nelze o něm nemluvit, i když důvodem nejsou jeho výsostné architektonické kvality,

Počátkem roku k sobě připoutala pozornost Wannieck Gallery, slavnostně otevřená v březnu 2006 pro obrovské sbírky moderního českého umění. Shromáždil je s velkým pochopením pro to, co bude významné i po letech, Richard Adam. Tento mecenáš české malby sbíral obrazy z běžného platu již za totality a jeho sbírka

Stránky

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Špitálka 70/16, Trnitá
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz
telefon: +420 602 509 278

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307