KAM v Brně – brněnské průsečníky

Brněnské průsečníky časopisu KAM v Brně... jsou zastaveními na místech města Brna, kde se potkávaly historické události či významné osobnosti, zkrátka kde lze najít génia loci. Historik PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. nás v pravidelném cyklu seznamuje se svědky minulosti a s leckdy překvapivými setkáními dějin.

Dne 11. října 2012 se za krásného počasí uskutečnila demontáž sochy na Moravském náměstí, které si hodně Brňanů za ta léta, co tam zvedá ruku, zvyklo říkat Stopař. Jel jsem kolem zrovna, když už sochu odváželi, ale zajímalo mne, co na to přihlížející říkají. Trošku mne zaskočilo, že dobrá polovina vlastně ani nevěděla,

Hodně a moc se mluvilo před nedávnem o brněnském nádraží, ale v poslední době řeči o jeho odsunu utichly. Těžko říci, jde-li o klid před bouří nebo o krach akce, na niž v dnešní době prostě nejsou peníze. Na brněnské nádraží jsme právem hrdi, byť část jejich dnešních obyvatel předmětem hrdosti jistě není.

Když běžím do kopce ulicí Mučednickou, nejsou Kounicovy koleje nějak výrazným prvkem v okolí. Mírně pod úrovní ulice jsou v noci snadno k přehlédnutí. Přesto jejich budovy vyvolávají dodnes emoce a většinou nejde o studentský stesk nad tím, že dotyčný nesehnal ubytování.

Jsa na dovolené, nemusím se rozčilovat nad současným stavem výkopových prací, jež zpravidla právě o prázdninách přeruší všechny zásadní brněnské komunikace, ať již pro vozidla, či pro pěší. Naopak mne uklidňuje, že i jinde jsou na tom podobně a rovněž zde kolem výkopů pracovníka nevidět.

Z brněnských ulic snad nejpodivnější název nese na Starém Brně – ulice Ypsilantiho. Protože jsem se právě vrátil z Balkánu, získal jsem k onomu jménu jiný vztah a mohu říci, že jsem snad změnil i svůj názor na rodinu onoho knížete, zahrnující i hrdinu řeckého národního osvobozeneckého boje proti Turkům.

Budování brněnské okružní třídy, dnes možná trochu nedoceněného urbanistického projektu, probíhalo za součinnosti s významnými vídeňskými architekty, mezi nimiž nechyběli nejvýznamnější představitelé proslulé vídeňské Ringstrasse – Ludwig von Förster, Heinrich von Ferstel či Theophil von Hansen.

Jindřich Kumpošt se narodil 13. července 1891 v Brně do úřednické rodiny s devíti dětmi. Vystudoval reálku a Českou vyšší průmyslovou školu – odbor stavitelský u prof. Emila Králíkovi. Teoretickou stavitelskou zkoušku vykonal v r. 1912 a pak studoval nějaký čas ve Vídni.

Dole, hned na počátku Preslovy ulice, stojí dodnes do okolí poněkud nezapadající budova. V současnosti, poté, co se na ní už mnoho let pracuje, připomíná pod střechou à la pražské Národní divadlo předimenzovanou toskánskou vilu, kterou navrhl architekt, který o Toskánsku a renesanci četl jednou na letišti, když čekal na další spoj.

Jsem rodák ze Židenic a přestože se nám za mého dětství říkalo „žideničtí sígři“, jsem na svoje rodiště hrd. A nemá to nic společného s tím, že tam nějaká léta starostoval můj spolužák Staňa Juránek. A protože všichni rodáci jednou dojdou ke konci své cesty, byl jsem rád, že Židenice nepřišly o svůj hřbitov,

Německé gymnázium v Brně mělo dlouhou tradici spjatou s jezuitským učilištěm z konce 16. století, ale až do 2. poloviny 19. stol. postrádalo útočiště. Jeho posledním útulkem se stala stará budova Kounicova paláce na Velkém náměstí.

Stránky

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Špitálka 70/16, Trnitá
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz
telefon: +420 602 509 278

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307