Na výstavu zve Iveta Černá

Dílčí část výstavního projektu připrave- ného Muzeem města Brna a 4AM/Fórem pro architekturu a média, který je věnován tvorbě brněnského architekta Jana Dvořáka, se 17. května otevře ve vile Tugendhat.

Na výstavu zve Iveta Černá

Vlivem novodobých  zásahů, přestaveb a demolicí postupně v Brně mizejí stavby realizované architektem Janem Dvořákem (1925–1998).  Jeho dílo nebylo v porevolučních společensko–politických podmínkách dosud zhodnoceno,  přestože je autorem desítek realizací, architektem často publikujícím a angažovaným v řadě dobových kauz.

Samostatná část výstavy ve vile Tugendhat s podtitulem REPLIKACE se odkazuje na téma ochrany architektonického dědictví. Reflektuje kauzy, v nichž Dvořák usiloval o morální a stavební rehabilitaci meziválečné architektury. O jeho respektu a nepochybně i obdivu k této produkci vypovídá i jeho osobní nasazení při pátrání po původním ná- bytku z vily Tugendhat, navrženém designer- kou Lilly Reichovou a architektem Ludwigem Miesem van der Rohe.

Právě originální kusy nábytku i následně pořízené repliky se sta- nou ústředním tématem výstavní instalace ve vile. Dvořákův aktivní energický přístup se projevil i zapojením do nadnárodní nadace „Friends of Tugendhat“ v devadesátých le- tech 20. století, společně s Ivanem Margoli- em, Evou Jiřičnou nebo Peterem Lizoněm. Autorkou výstavy je historička architektury z brněnského kolektivu 4AM/Fórum pro archi- tekturu a média, Šárka Svobodová. Výstava je nejen součástí všech prohlídkových okruhů ve vile, ale je přístupná kdykoli během otvírací doby vily bez předchozí rezervace.

Iveta Černá ředitelka vily Tugendhat

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Špitálka 70/16, Trnitá
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz
telefon: +420 602 509 278

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307