KAM v Brně - recenze

Velmi kvalitní prací se představil nový šéf činohry Mahenova divadla Martin Františák v roli režiséra inscenace Sofoklova Krále Oidipa. Ten byl uveden v předvánoční premiéře a stal se zatím nejvýraznějším zážitkem, který jsme mohli v této sezóně na scéně brněnského Národního divadla vidět.

Průsečíkem mnoha občanských, společenských a kulturních akcí své městské části je už delší čas divadlo Líšeň, jemuž se před patnácti lety podařilo před demolicí zachránit a renovovat tamní historický Dělňák. V součinnosti s dalšími institucemi, organizacemi a sdruženími zde či v okolí hraje pro dospělé i děti, pořádá různá vystoupení, workshopy, besedy a rovněž festivaly, na něž zve spřátelené soubory. Jeho inscenace můžeme shlédnout i na dalších místech Brna (HaDivadlo, Kavárna Trojka, Klub Leitnerova, Místodržitelský palác, Lužánky atp.).

Alžbětu a Salomenu drtily nemilosrdné decibely

Do první půle sedmnáctého století dává nahlédnout taneční melodram Alžběta a Salomena Zuzany Lapčíkové (námět, scénář, hudba) a Hany Litterové (režie, scénář, choreografie), který měl v brněnské Redutě dvojí premiéru, a to 4. a 5.prosince uplynulého roku (následující řádky patří druhé z nich). Obě dámy tak chtěly navázat na mimořádný úspěch inscenace Balady, která tu na téže scéně zaznamenala pronikavý premiérový ohlas v listopadu 2006.

Mezi desítkami brněnských amatérských divadelních souborů bojuje o místo na slunci Veselá divadelní společnost. Podobně jako některé jiné kolektivy dosud nemá své stálé sídlo (jedenkrát týdně zkouší v podkroví paláce Padowetz a nyní vystupuje ve skromných podmínkách např. ve Vaňkovce v Café Práh), nicméně pod logem dvou klaunských hlaviček najdeme cíle a plány dosti ambiciózní a sympatické.

Král Oidipus

Velmi kvalitní prací se představil nový šéf činohry Mahenova divadla Martin Františák v roli režiséra inscenace Sofoklova Krále Oidipa. Ten byl uveden v předvánoční premiéře a stal se zatím nejvýraznějším zážitkem, který jsme mohli v této sezóně na scéně brněnského Národního divadla vidět.

Jiří Pecha jubiloval v sukni

Divadlo Husa na provázku, které vstoupilo do 47. sezony, věnuje čas od času pozornost české klasické próze, někdy v propojení nemystifikujícího pohledu s hudebním ozvláštněním. Nyní scenáristické duo dramaturga Petra Oslzlého a režiséra Iva Krobota znovu sáhlo po jedné z nejznámějších a „nejnárodnějších“ knih naší literatury – Babičce (1855) Boženy Němcové.

Groteskně oživené Mrtvé duše

Vynikající ukrajinský prozaik a dramatik Nikolaj Vasiljevič Gogol náleží k nejdráždivějším zjevům světové literatury 19. století. Zatímco tradiční pohled jej zařazuje na pomezi odcházejícího romantismu a nastupujícího kritického realismu, pozdější vykladači v jeho dílech akcentují rysy fantaskna, groteskna a hyperbolizace, a tudíž jej považují za předchůdce moderny či postmoderny 20. věku.

Pages

KAM v Brně... listování