Nová sezóna a dramaturgie v kině Art

Vydáno: 
24. 9. 2014 13:15

Kino Art se v prvním čtvrtletí 2014 stalo 4. nejúspěšnějším dvousálovým kinem v České republice. V hodnocení unie filmových distributorů tak meziročně postoupilo o několik desítek míst dopředu. „Za tento úspěch mohou jednak dramaturgické a propagační inovace tohoto posledního městského kina, ale také finanční podpora a péče Turistického informačního centra města Brna, které vnímá tento svůj provoz jako jednu z výjimečných aktivit podporujících specifické kulturní dění v metropoli.  V posledních letech probíhají kontinuální rekonstrukce kina a investice do nových technologií, a to jak z vlastních finančních zdrojů TICmB, tak z účelových dotací od zřizovatele,“ uvedla ředitelka TICmB, Petra Kačírková.

Technicko-provozní novinky

V roce 2014 zajistilo provozní oddělení Turistického informačního centra města Brna v rámci plánované údržby realizaci několika zakázek na budově kina Art. Cílem těchto prací bylo zejména zajistit návštěvníkům kina větší komfort poskytovaných služeb při promítání v obou kinosálech a při pořádání kulturních akcí.

Finančně nejnáročnější akcí na údržbě budovy byla oprava výměníkové stanice topení. První etapa opravy proběhla v roce 2013 a v měsíci červnu 2014 byla dokončena druhá etapa. Oprava byla vynucena změnou topného media dodávaného Teplárnou Brno. Stanice zajišťuje dodávku teplé vody pro vytápění a vzduchotechniku budovy. V topné sezóně 2013/2014 se změna technologie výměníkové stanice projevila větší tepelnou pohodou v budově a úsporou na ceně za topení. Do konce měsíce října 2014 bude rovněž ukončena oprava strojovny vzduchotechniky, která zajistí kvalitní ohřev a výměnu vzduchu ve velkém kinosále. Pro zajištění bezpečnosti diváků kina ve velkém i malém kinosále byla provedena oprava nouzového a bezpečnostního osvětlení obou sálů. Současně s provedením opravy osvětlení byla provedena celková revize elektrorozvodů budovy a hromosvodů. V září 2014 byla rovněž ukončena oprava sociálních zařízení kina Art, která zahrnovala nové rozvody teplé vody.

V letošním roce se podařilo TICmB získat účelovou dotaci na rozsáhlou opravu celého pláště budovy, výměnu oken, vstupních dveří, výměnu fasády a zateplení budovy s cílem, aby technický stav kina Art, který byl dlouhodobě zanedbávaný, odpovídal současným potřebám jak provozovatele, tak návštěvníků. Tyto opravy budou realizovány v průběhu roku 2015 a za jejich realizaci odpovídá Odbor investiční MMB.

Novinky v propagaci a dramaturgii

V rámci několika projektů se kino v roce 2014 otevřelo užší spolupráci s institucemi jako Moravská galerie či Fakulta výtvarných umění VUT. Úspěšná spolupráce byla také navázána s televizním kanálem HBO, mezinárodním festivalem animovaného filmu Anifest či koprodukčními projekty Masarykovy univerzity a filmových distributorů. Ze soutěže v rámci Atelieru grafického designu II FAVU VUT vedeného Mikulášem Macháčkem (autorem vizuální identity několika ročníků Karlovarského festivalu) vzešel vítězný návrh na novou vizuální identitu kina. Kristina Drinková, autorka vítězného konceptu, navíc dostala možnost svoji vizi realizovat. Od léta 2014 tak doznal podstatných změn bulletin kina, webové stránky i programový plakát. Měsíčně také vzniká stručnější forma programového letáku oproti bulletinu, který se výrazně přiblížil časopisové formě kompletně s autorskými texty, recenzemi a originálním výtvarným zpracováním. Nové identitě navržené Kristinou Drinkovou se aktuálně přizpůsobuje i interiér kina a webové stránky.

S úmyslem zavést možnost online prodeje vstupenek přímo přes web kina jsme nově přešli na prodejní systém Colosseum. Od října 2014 tak bude možné již nakupovat vstupenky přímo přes webové stránky kina. Na stránkách se také zavedla aplikace pro odběr newsletteru kina, který má aktuálně informovat především o akcích přesahujících tradiční rámec běžných projekcí a zaměřených především na klubovou činnost Artu. Stránky kina si v průběhu roku získaly velkou oblibu a denně zaznamenáváme 800 až 1000 přístupů.

Ačkoli se artové kino poměrně dlouho vyhýbalo technologickým inovacím spojovaným především s komerčními kiny, v průběhu léta došlo i v kině Art k rozšíření o 3D technologii. Důvodem je stále větší počet i artových snímků točených v 3D a snaha vyjít vstříc různým diváckým skupinám, především rodičům a dětem nebo fanouškům blockbusterových filmů, které jsou často na hranici uměleckých projektů. V průběhu října tak budou mít diváci možnost si vychutnat například nový film Jeana Luca Godarda „Sbohem jazyku“, který je již natočený ve 3D a byl oceněn v Cannes. Spolu s přechodem na 3D došlo k výměně pláten v obou sálech. Aktuálně tak kino Art disponuje nejmodernější technologií, co se týče plátna kombinujícího možnost 3D i 2D projekcí včetně 35 mm. V malém sále kina se díky výměně plátna také výrazně zvýšil divácký komfort. Ve velkém sále byl přes léto nainstalován nejnovější zvukový formát 7.1, který zaručuje nejvyšší zvukovou kvalitu jak při blockbusterových projekcích, tak například při přímých přenosech baletů a symfonických koncertů z Berlína.

Věříme, že všechny tyto inovace, včetně rekonstrukcí sociálních zařízení anebo průčelí budovy zpříjemní divákům pobyt v Artu. Mimo tyto technicko-provozní novinky jsme však na novou sezónu nachystali několik programových novinek. Především se jedná o festival Be2Can, jehož název ve zkratce odkazuje na mezinárodní filmové festivaly v Benátkách, Berlíně a v Cannes. Hlavním pořadatelem přehlídky je filmová distribuce Film Europe a klade si za cíl představit výběr oceněných filmů z právě jmenovaných festivalů. Řada z těchto filmů by se za jiných okolností do českých kin nedostala, a proto věříme, že diváci přehlídku ocení.

Po několika letech se do Artu vrací také přehlídka Severský filmový podzim, která si v Brně získala v minulosti mnoho příznivců. Mimo severského podzimu a Be2Can se budou v Artu tradičně konat festivaly Das Filmfest, Mezipatra a druhým rokem také Festival argentinského filmu.

A v neposlední řadě je třeba zmínit jediný mezinárodní brněnský soutěžní festival, který není distribuční přehlídkou, a to Brněnskou šestnáctku. Šestnáctka letos oslaví již 55. ročník existence coby nejstarší kontinuálně fungující festival tohoto druhu na území České republiky. Letos se přihlásilo rekordně přes 600 filmů z celého světa (včetně několika prestižních evropských filmových škol). Předsedou poroty bude tentokrát prezident organizace Europa Cinemas a známý britský filmový kritik Ian Christie. Věříme proto, že nejen Brněnská šestnáctka, ale i celý podzimní program kina, naše diváky nezklame a naplní všechna očekávání.

 

Kontakty pro média:

PhDr. Petra Kačírková, Ph.D., ředitelka Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace, tel.: +420 542 427 146, mobil: +420 607 855 500, e-mail: kacirkova@ticbrno.cz

Ing. Alexandra Voňková, vedoucí sekretariátu, tel.: +420 542 427 112, mobil: +420 725 518 130, e-mail: vonkova@ticbrno.cz

MgA. Jiří Mottl, vedoucí produkčně-programového oddělení TICmB, tel.: +420 542 427 103, mobil: +420 602 589 486, e-mail: mottl@ticbrno.cz

Webové stránky kina Art: www.kinoart.cz
Webové stránky organizace: www.ticbrno.cz