Tmavomodrý den: Zkuste si to naslepo!

Vydáno: 
2. 5. 2016 9:30

Jak nevidomý člověk roztřídí oblečení podle barev, aby se nezapralo? Jak správně spáruje ponožky, aby neměl každou jinou? Jak střílí góly naslepo? Přijďte si vyzkoušet, jaké to je, vidět svět jinak než očima. Nahlédněte do světa, na němž leží mrak. Tmavomodrý mrak.

Po výstavě Z očí do očí, kde byli na fotografiích vystavených v Galerii Vaňkovka zachyceni lidé se zrakovým postižení a jejich kompenzační pomůcky, je druhou doprovodnou akcí Tmavomodrého festivalu zážitkový Tmavomodrý den. Turistické informační centrum města Brna ho ve spolupráci s TyfloCentrum Brno pořádá ve středu 4. května v parku na Moravském náměstí.

Lidé si budou moci nasadit brýle simulující zrakové vady a udělat si představu, jak „vidí“ svět lidé s různým zrakovým postižením. Vyzkouší si i kompenzační pomůcky běžné denní potřeby, například ty z kuchyně, s klapkami na očích a s bílou holí v ruce projdou parkem. Napíšou tajný vzkaz v Braillově písmu na Pichtově psacím stroji nebo zkusí dát gól poslepu v týmu nevidomými futsalistů AVOY MU Brno.

„Letos se nám díky doprovodnému programu podařilo festival určený pro specifické publikum otevřít také veřejnosti. Kromě výstavy a zážitkového dne připravujeme ještě šifrovací hru. Na Moravském náměstí i v ulicích Brna tento týden opravdu můžete prověřit své smysly,“ zve na akce ředitelka Turistického informačního centra města Brna Jana Janulíková. 

Šifrovací hra bude spuštěna také v prvním květnovém týdnu. Turistické informační centrum ji realizuje ve spolupráci se společností Cryptomania s.r.o. Cílem hry je upozornit veřejnost na problematiku integrace zdravých a handicapovaných občanů. Při řešení šifer, založených převážně na práci s Braillovým písmem, hmatem a sluchem, bude mít nespornou výhodu ten tým, v němž bude členem alespoň jeden hráč se zrakovým handicapem. „Tyto doprovodné aktivity jsou velmi přínosné. Pomáhají stírat bariéry ve společnosti a současně příjemným způsobem oživují střed našeho města,“ uzavírá brněnská radní Petra Rusňáková.

Více informací na www.tmavomodry.cz.