VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Projekt Re:publika – služby produkční agentury“

Vydáno: 
24. 11. 2017 8:45
Datum konce výběrového řízení: 
11. 1. 2018 16:00

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Projekt Re:publika – služby produkční agentury“
veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 56 ZZVZ

ZADAVATEL:

TIC BRNO, příspěvková organizace
sídlem Radnická 365/2, 602 00 Brno
IČO: 00101460