Zrušení výběrového řízení: Dodávka kancelářských a hygienických potřeb pro rok 2018

Vydáno: 
12. 12. 2017 15:15
Datum konce výběrového řízení: 
12. 12. 2017 23:45
Přílohy výběrového řízení ke stažení: 

Oznámení

zadavatele o zrušení výběrového řízení

 

 

Název zakázky:

„Dodávka kancelářských a hygienických potřeb pro rok 2018.“

 

Údaje o zadavateli:
TIC BRNO, příspěvková organizace

 

Se sídlem: Radnická 365/2, Brno 602 00
IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložkou 18
zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace
kontaktní osoba: Monika Pešová (pesova@ticbrno.cz)
(dále jen „zadavatel“ nebo „TIC“)

 

Zadavatel využívá svého práva dle Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku
(v části 6. Upozornění – 6.5. „Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení kdykoli do uzavření Dohody zrušit a neuzavřít Dohodu s žádným zájemcem.“) a toto zadávací řízení v plném rozsahu ruší.
ude vypsáno nové výběrové řízení.

 

V Brně dne: ……………………………

 

 

……………………………………...

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

  ředitelka organizace

TIC BRNO, příspěvková organizace