Mendel je… vědec. Festival s Biománií, videomappingem a Support Lesbiens.

Vydáno: 
17. 7. 2018 16:45

Již počtvrté se letos uskuteční festival věnovaný jedné z nejslavnějších osobností Brna – Johannu Gregoru Mendelovi. Mendel byl osobností s množstvím znalostí a renesanční člověk v pravém slova smyslu. Proto i festival, který jej oslavuje a připomíná, je multižánrový, odborný i zábavný a spojuje vědu, umění a komunitní rozměr. Nabídne program pro děti i dospělé, vědecko-populární vystoupení, komentované prohlídky, koncerty i oblíbený videomapping.

Johann Gregor Mendel měl všestranné zájmy napříč odvětvími. V letošním roce jej festival představí tak, jak jej většina lidí zná – jako vědce.

Hlavní část programu se odehraje v sobotu 21. 7. od 13.00 v zahradě augustiniánského opatství, kde bude připraven program pro děti, chill out zóna, food fest, zábavná hra Biománie, Bioskop s možností izolace vlastní DNA ze slin a na hlavním pódiu se budou střídat vědecko-populární vystoupení a koncerty. Hvězdou sobotního večerního programu bude skupina Support Lesbiens a den zakončí videomapping na budově opatství.

Na pódiu se příchozí mohou těšit na chemickou science show Pevnost poznání, která představí několik základních plynů a ukáže jejich zajímavé vlastnosti, na Divadlo fyziky ÚDiF s jejich kulatými experimenty, v rámci kterých místo hrášku využijí balónek, nebo na science centrum VIDA! založené na kontrastu vody a ohně. Jak chladné je letní nebe? Tak moc, že z toho zebe? A co z toho je pro tebe?“ prozradí Science slam MU.

Sobotní program nabídne také science centrum VIDA!, kde bude k vidění zábavné vědní představení k 200. výročí vynálezu bicyklu, a Zoo Brno, která připravila komentovanou prohlídku.

V pátek bude připraven zajímavý program pro děti i dospělé v Botanické zahradě MU, Arboretu MENDELU, na Hvězdárně a planetáriu Brno, v Bioskopu – Vědeckém výukovém centru MU, v Zoo Brno, v Shopping Parku Avion, dokonce i mimo Brno – v Jihomoravském muzeu Znojmo.

Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity nabídne komentované prohlídky Mendelova včelína, Augustiniánské knihovny nebo rukopisu J. G. Mendela a také odborné přednášky, takže program festivalu nemyslí pouze na laickou, ale také na odbornou veřejnost. Vystoupí MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D., MUDr. Viera Bajčiová, CSc., a Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.

V neděli dopoledne budou komentované prohlídky pokračovat a v 11.00 proběhne tradiční bohoslužba v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí.

 

Mendel je… vědec
20.–22. 7. 2018
Opatství na Starém Brně a další místa

 

MÍSTA KONÁNÍ

 • Zahrada augustiniánského opatství
 • Mendel muzeum MU
 • Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
 • Botanická zahrada MU
 • Arboretum MENDELU
 • Hvězdárna a planetárium Brno
 • Zoo Brno
 • Avion Shopping Park
 • Bioskop Vědecké výukové centrum MU
 • VIDA! science centrum

 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

 • Zahrada a Mendelův včelín
 • Augustiniánská knihovna
 • Mendelovo muzeum rukopis J. G. Mendela

 

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

 • 20. 7. 2018, 16.0018.30
 • MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D. Šlechtic nebo šlechtitel
 • prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. Od Mendelových elementů k modernímu šlechtění zvířat
 • MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Význam Mendelových pokusů s hráškem pro moderní
 • precizní dětskou onkologii
 • Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.

 

PROGRAM NA HLAVNÍM PÓDIU

21. 7. 2018

 • 13.00 slavnostní zahájení
 • 13.15 Pevnost poznání – chemická science show
 • 13.40 Science slam MU –divadelní vystoupení, ve kterém vystupují výzkumníci v roli herců
 • 14.15 Divadlo fyziky ÚDiF – Kulaté experimenty I
 • 14.40 VIDA! – Aqua Et Ignis
 • 15.10 Pevnost poznání – chemická science show
 • 15.40 Science slam MU – divadelní vystoupení, ve kterém vystupují výzkumníci v roli herců
 • 16.10 Divadlo fyziky ÚDiF – Kulaté experimenty II
 • 16.40 VIDA! – Aqua Et Ignis
 • 17.10 zdravice významných hostů festivalu
 • 17.45 Monty – koncert
 • 19.15 U-Prag – koncert
 • 21.00 Support Lesbiens – koncert
 • 22.00 videomapping Drew Berry, Jana Francová

 

Více na www.mendelje.cz

V Brně 17. 7. 2018