Svatojánské čarodění v brněnském podzemí

Noční procházka chodbami brněnského podzemí nabízí ojedinělý zážitek netradiční výpravy do tajemného světa oživlých obrazů a dávno zašlých časů. Na dobrodružné cestě za odhalením bájného svatojánského pokladu se díky kouzlu čaronoční proměny stanete svědky rozličných setkání s přízraky a zjeveními legendárních postav starých brněnských pověstí.

Jen několik měst v České republice se může pochlubit tak výjimečným fenoménem, jako je rozsáhlý labyrint podzemních chodeb, tunelů, štol, krypt a sklepů. A Brno k nim patří. Labyrint pod Zelným trhem tvoří síť barokních sklepů, které sloužily k uchovávání potravin, jako zázemí trhoveckého života a úkryt v době válek.

Projdete se tajemnými zákoutími středověkých chodeb, uvidíte klec bláznů i alchymistickou laboratoř. Svatojánská noc je opředená řadou pověstí a tradic, které sahají daleko do starověku. Ty se staly inspirací pro TIC BRNO, který v podzemí na sobotu 29. června připravil Svatojánské čarodění. To potěší ty, kteří v Labyrintu pod Zelným trhem ještě nebyli, a těm, kteří zdejší chodby již znají, ukáže podzemí v novém světle. Vlastně ve tmě, neboť otevřeno bude výjimečně po setmění.