Výzva k zapojení do projektu – Rozšíření turistické karty BRNOPAS

Vydáno: 
19. 6. 2020 10:30
Datum konce výběrového řízení: 
26. 6. 2020 22:00
Přílohy výběrového řízení ke stažení: 

VÝZVA
K ZAPOJENÍ DO PROJEKTU
ROZŠÍŘENÍ TURISTICKÉ KARTY BRNOPAS

Statutární město Brno a TIC BRNO, příspěvková organizace, vyzývají všechna hromadná ubytovací zařízení na území města Brna k zapojení do projektu ROZŠÍŘENÍ TURISTICKÉ KARTY BRNOPAS, který umožňuje nabízet třídenní variantu karty BRNOPAS za cenu 100,- Kč, tedy se slevou 390,- Kč (původní cena 490,- Kč).

Projekt Rozšíření turistické karty BRNOPAS spočívá v podpoře, rozšíření a zefektivnění fungování zavedené turistické karty BRNOPAS. Jedním z cílů projektu je podpora subjektů v cestovním ruchu – hromadných ubytovacích zařízení v Brně (dále jen HUZ) a prodloužení délky pobytu v Brně (projekt se zaměřuje na pobyty o délce 2 a více nocí). Hlavní aktivitou projektu je propojení turistické nabídky koncentrované v kartě BRNOPAS s nabídkou pobytů v brněnských HUZ.

Finanční podporu města bude mít třídenní varianta karty BRNOPAS, která bude zapojeným subjektům nabídnuta za zvýhodněných podmínek (cena za jeden třídenní BRNOPAS je 100 Kč, standardní cena je 490 Kč). Celkem bude mezi zapojená HUZ, která se stanou prodejci karty BRNOPAS, rozděleno 7000 ks třídenních karet BRNOPAS s finanční podporou města. Zvýhodněné třídenní karty BRNOPAS budou zapojená HUZ nabízet svým hostům, kteří v Brně stráví minimálně 2 noci. Klíčem pro přidělení určitého počtu dotovaných třídenních BRNOPAS na jednotlivé zapojené subjekty je počet (znovu)otevřených ubytovacích kapacit (aktuální počet lůžek).

Celkový počet 7000 ks dotovaných karet BRNOPAS bude mezi kategorie HUZ rozdělen následovně:

Hotely ***** a ****

60 % = 4 200 ks

Hotely ***, Ostatní hotely ** a *, motely a penziony

30 % = 2 100 ks

Kempy a ostatní HUZ

10 % = 700 ks

Pozn. Realizátor projektu má právo na přizpůsobení a úpravu počtů karet BRNOPAS přidělených jednotlivým kategoriím podle skutečného počtu přihlášených HUZ a podle aktuálního počtu přihlášených lůžek v jednotlivých kategoriích.

V rámci jednotlivých kategorií budou výše uvedené počty dotovaných karet BRNOPAS rozdělovány mezi jednotlivá přihlášená HUZ poměrově dle aktuálního nabízeného počtu lůžek následovně:

V každé z výše uvedených kategorií bude proveden součet všech nabízených lůžek všech HUZ, jež se do dané kategorie přihlásily.

Tímto způsobem bude určeno, mezi kolik lůžek celkem má být v dané kategorii rozdělen celkový počet karet BRNOPAS předurčený pro danou kategorii.

Příklad: v kategorii Hotely ***** a **** se přihlásí 5 HUZ, každé ze zařízení nabízí 20 lůžek, celkový počet lůžek je tedy 100. V rámci dané kategorie je nutno mezi 100 lůžek rozdělit 4200 ks karet BRNOPAS.

Na každé HUZ v dané kategorii pak připadne (propočtem trojčlenkou) takový počet karet BRNOPAS, jenž poměrově odpovídá počtu aktuálně nabízených lůžek daného HUZ.

Příklad: Každému z 5 HUZ, jež nabízí 20 lůžek, pak připadne z celkového počtu 4200 ks karet BRNOPAS 840 ks karet BRNOPAS.

Výpočet:

a = počet karet BRNOPAS přidělených danému HUZ

        počet lůžek nabízených daným HUZ

a = ------------------------------------- x počet karet BRNOPAS připadajících na danou kategorii

               celkový počet lůžek všech HUZ  

                přihlášených v dané kategorii 

 

Zapojené HUZ musí celkový počet jemu přidělených karet BRNOPAS využít do 15. 12. 2020.

 

Realizátorem projektu je TIC BRNO, příspěvková organizace, která bude všechny žadatele kontaktovat ohledně uzavření obchodní dohody. Kromě zakoupení čtecích zařízení (za cenu 3330 Kč bez DPH) nejsou žadatelé vázáni úhradou žádných finančních nákladů předem. V případě ukončení Smlouvy se TIC BRNO zavazuje převzít do svého vlastnictví čtecí zařízení zpět.

Více informací o kartě: https://www.gotobrno.cz/brnopas/

PODMÍNKY ZAPOJENÍ DO PROJEKTU:

1)    Žadatelem může být každé HUZ (dle definice ČSÚ: Hromadné ubytovací zařízení – zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod.) s provozovnou na území statutárního města Brna.

2)    Žadatel (HUZ) musí mít dnem uveřejnění této výzvy 19. 6. 2020 otevřenu svoji provozovnu.

3)    Žadatel vyplní Formulář žádosti, který je přílohou této Výzvy, s uvedením zejména svých identifikačních údajů, dne svého znovuotevření a aktuálního počtu otevřených ubytovacích kapacit (počet lůžek).

4)    Žadatel odešle scan formuláře žádosti v termínu do 26. 6. 2020 do 22:00 na email simcikova@ticbrno.cz.

 

Žadatelé souhlasí se zpracováním svých údajů pro potřeby projektu a berou na vědomí, že mohou být žádáni o doložení dokladů, doplnění údajů a informací.

Kapacita projektu je omezena. TIC BRNO si vyhrazuje právo nepřijmout všechny přijaté žádosti z kapacitních důvodů.

Zapojením do projektu nevzniká žadateli automatický nárok na dotované třídenní karty BRNOPAS.