Zrušení výběrového řízení: Brněnské Vánoce 2020 „Vratné obaly“

Vydáno: 
29. 10. 2020 15:00
Datum konce výběrového řízení: 
29. 10. 2020 14:58
Přílohy výběrového řízení ke stažení: 

Oznámení

zadavatele o zrušení poptávkového řízení

Název poptávky:

Brněnské Vánoce 2020 – „Vratné obaly“ 

Ze dne 9. 10. 2020

 

Údaje o zadavateli:         

TIC BRNO, příspěvková organizace

 

se sídlem: Radnická 365/2, Brno 60200

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Muchová, DiS., tel.: 542 427 127, e-mail.: muchova@ticbrno.cz (dále jen „zadavatel“ nebo „TIC“)

 

Zadavatel využívá svého práva dle Poptávkového řízení a ruší poptávku v plném rozsahu na základě usnesení o zrušení akce Brněnské Vánoce 2020 jako hromadné akce, které přijala Rada města Brna na své R8/110. schůzi konané dne 21.10.2020. 

 

 

 

V Brně dne: .........................................

                                                                                      Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

                                                                                                  ředitelka organizace

                                                                                        TIC BRNO, příspěvková organizace