Zrušení výběrového řízení: Brněnské Vánoce 2020: „Stánky na Dominikánském náměstí – Pohádková vesnička nejen pro děti II.kolo“

Vydáno: 
29. 10. 2020 15:00
Datum konce výběrového řízení: 
29. 10. 2020 14:59
Přílohy výběrového řízení ke stažení: 

Oznámení

zadavatele o zrušení výběrového řízení

 

Název zakázky:

 

Brněnské Vánoce 2020: „Stánky na Dominikánském náměstí – Pohádková vesnička nejen pro děti II.kolo“

 

Ze dne 23. 9. 2020

 

 

Údaje o zadavateli:         

TIC BRNO, příspěvková organizace

 

se sídlem: Radnická 365/2, Brno 60200

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Martina Pokorná, tel.: 542 427 175, e-mail.: pokorna@ticbrno.cz (dále jen „zadavatel“ nebo „TIC“)

 

Zadavatel využívá svého práva dle Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku a ruší zadávací řízení v plném rozsahu na základě usnesení o zrušení akce Brněnské Vánoce 2020 jako hromadné akce, které přijala Rada města Brna na své R8/110. schůzi konané dne 21.10.2020. 

 

 

 

V Brně dne: .........................................

                                                                                      Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

                                                                                                  ředitelka organizace

                                                                                        TIC BRNO, příspěvková organizace