Babylonfest 2014

Vydáno: 
10. 9. 2014 15:15

7. ročník Dnů brněnských národnostních menšin

16. - 20. září 2014

I v letošním roce opět proběhnou Dny brněnských národnostních menšin pod názvem Babylonfest, tentokrát ve dnech 16. – 20. září 2014.  Národnostní menšiny žijící na území města Brna již posedmé připraví pestrý mix uměleckých a kulturních zážitků.

Společným jmenovatelem všech akcí jsou nejen národní zvyky a tradice, ale také současný život Brňanů, kteří se hlásí k jiné než většinové národnosti. Těšit se můžeme na pestrou škálu hudebních, pěveckých a tanečních stylů spojenou s ochutnávkou tradičních jídel, ukázkou tradičních řemesel či malou školu lidových tanců. Chybět však nebude ani koncert mladých interpretů vážné hudby.

V rámci doprovodného programu proběhne tradiční vysazení stromů národů, letos budou v Lužánkách vysazeny národní stromy Řeků a Rusů. Dále pak literární dílna věnovaná 200. výročí narození básníka Lermontova, koncerty a dokonce i „turnaj národů“ ve futsale. Festival vyvrcholí v sobotu celodenním programem na Moravském náměstí, kde se představí jednotlivé folklorní soubory a proběhne také malá škola lidových tanců a ochutnávka tradičních pokrmů jednotlivých národnostních menšin. Cílem Babylonfestu je přiblížit veřejnosti širokou škálu aktivit jednotlivých sdružení národnostních menšin z Brna a seznámit veřejnost s jejich tradicemi i současným životem. „Brno je pestré a dokáží tu spolu žít lidé různých národností. Náš festival pomáhá vzájemnému poznávání, pochopení a odstraňování předsudků, což je nejlepší recept na dobré fungování otevřeného evropského města,“ dodává Martin Ander, předseda Výboru pro národnostní menšiny.

Festival pořádá Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna ve spolupráci s organizacemi národnostních menšin a Turistickým informačním centrem města Brna, p. o., pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky.  Finanční podporu festivalu poskytlo statutární město Brno a Ministerstvo kultury ČR.

Vstup na všechny akce v rámci festivalu Babylonfest 2014 je volný vyjma Balkánské party v Metro Music Bar (18. 9. 2014).

Webové stránky festivalu: www.babylonfest.cz

 

Kontakty pro média:

Mgr. Barbora Hocková, produkčně-programové oddělení TICmB, tel.: 542 427 127, 602 342 716, e‑mail: hockova@ticbrno.cz

Ing. Alexandra Voňková, vedoucí sekretariátu, tel.: +420 542 427 112, mobil: +420 725 518 130,

e-mail: vonkova@ticbrno.cz


PODROBNÝ PROGRAM FESTIVALU 2014

Út 16. září

PARK LUŽÁNKY
17.00 Stromy národů – slavnostní vysazení národních stromů Řeků a Rusů


St 17. září

KLEINŮV PALÁC, nám. Svobody 15
18.00 – 20.00 Proměny jazyka – literární dílna, program k 200. výročí narození Michaila Jurjeviče Lermontova:

  • Doc. Jarmila Krystýnková přednese projev "Lermontov po 200 letech", který připravila profesorka Danuše Kšicová z Masarykovy univerzity
  • Zazní tři básně Lermontova v překladu Danuše Kšicové 
  • Romance na verše Lermontova zazní v podání ruského tenora Alexeje Bornowa, hudební doprovod Natalia Andrejeva
  • Básně Lermontova budou recitovány v řeckém, ukrajinském, německém, polském, slovenském a dalších jazycích.


Čt 18. září

METRO MUSIC BAR, Poštovská 6

19.30 – 24.00 Balkánská party – vystoupí MR LOCO (mezinárodní skupina, která originálním způsobem kombinuje balkánský folklór okořeněný prvky latiny, reggae, ska i hip hopu) a dále DJ MESSER

Vstupné: 50 Kč / 70 Kč, předprodej Indies, Poštovská 2, Brno


Pá 19. září

KŘIŠŤÁLOVÝ SÁL STARÉ RADNICE, Radnická 10

19.00 Podoby hudby – koncert, jehož součástí bude předání cen k 20. výročí Nadačního fondu Hellenika

Program koncertu Podoby hudby:

Lyceum Řekyň v České republice

Nikoleta Spalasová, zpěv

Apostolos Joanidis, kytara

Německý jazykový a kulturní spolek – Brno

Rafael Schwarzenneger, klavír

Ruské kulturní osvětové sdružení na Moravě

Pavel Boika, kytara

Německé kulturní sdružení – Region Brno

Martino Hammerle – Bortolottis, zpěv

Svaz Maďarů – Brno

Jan Vojtek, klavír


So 20. září

BABYLON POD ŠPILBERKEM, Moravské náměstí

10.00 – 16.00 Duhové náměstí – setkání folklorních souborů
11.00 – 16.00 Folklor minorit – vystoupení folklorních souborů
13.00 – 14.00 Babylon chutí – ochutnávka tradičních jídel
15.00 Poznej a tanči – malá škola lidových tanců

SOKOL 1 (Stadion), Kounicova 20
11.00 – 15.00 „Turnaj národů“ ve futsale

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

16. – 20. září
Prezentace brněnských národnostních menšin na základních školách