CONCERTO AVENTINO

Jakub Kydlíček, Filip Dvořák
Koncert
220 Kč
Studenti a senioři 150,- Kč

Jakub Kydlíček - barokní zobcové flétny

Filip Dvořák - cembalo

 

„Varie sonate – italské sonáty se zobcovou flétnou“

(G. Sammartini, A. Vivaldi, P. Castrucci, F. Mancini, I. Sieber)

 

Anotace programu :

Program představuje známé i neznámé autory, působící v Itálii v době vrcholného baroku. Tehdejší hudební kultura vyzdvihla právě zobcovou flétnu (flauto dolce), jako jeden z významných koncertantních nástrojů. Díky jejímu flexibilnímu tónu a možnosti virtuózní hry byla oblíbenou položkou sólového instrumentáře.

Autoři uváděných děl byli sami mistry instrumentální hry (např. virtuózové G. B. Sammartini či F. Mancini), jejich díla se nám zachovala jak v rukopisných památkách (v Parmě a Neapoli), tak v četných tiscích, které svědčí o oblibě autorů i jejich skladeb. Netradiční položkou programu je pak nedávno objevená Sonata G-dur RV 806 Antonia Vivaldiho. 

20. 10. 2015 17:30
Konvent Milosrdných bratří
Brno

This is Brno Information Centre

This is Brno Information Centre

Adress:
Panenská 1,
658 78 Brno

Opening time:
daily 9:00 - 13:30 14:00 – 18:00

+420 513 039 035
+420 602 404 246

The head of the Advance ticket sale:
Mgr. Martina Michálková
tel.: +420 513 039 036
e-mail: michalkova@ticbrno.cz