Tali Roth (USA)

Koncert
Mezinárodní kytarový festival
160 Kč
sleva 50 % pro seniory a ZTP
14. 8. 2014 18:00
Nová radnice
Brno

This is Brno Information Centre

This is Brno Information Centre

Adress:
Panenská 1,
658 78 Brno

Opening time:
daily 9:00 - 18:00

+420 513 039 035
+420 602 404 246

The head of the Advance ticket sale:
Mgr. Martina Michálková
tel.: +420 513 039 036
e-mail: michalkova@ticbrno.cz