Filmová kancelář Brno

Filmová kancelář Brno je zřízená statutárním městem Brnem pod Turistickým informačním centrem města Brna. Činnost zahájila v únoru 2017.

Spolupracuje s národní filmovou kanceláří Czech Film Commission propagující Českou republiku jako atraktivní filmovou destinaci. Partnerem Filmové kanceláře Brno je Masarykova univerzita, zastoupená Ústavem filmu a audiovizuální kultury.

 

www.brnofilm.cz

 

Cíle Filmové kanceláře Brno jsou:

 • vytvořit z Brna destinaci vstřícnou filmařskému prostředí (Film Friendly Region), usnadnit filmařům podmínky natáčení a motivovat je tím k další spolupráci
 • propagovat Brno a okolí jako atraktivni destinaci pro audiovizuální produkci
 • zapojit do natáčení mimobrněnských produkcí lokální filmové profesionály, přidružené profese a místní dodavatele služeb
 • využít v Brně natáčených filmů a TV pro propagaci města a jeho okolí

 

Českým a zahraničním filmařům nabízíme:

 • aktivní spolupráci při zajištění natáčení v Brně
 • doporučení ubytování
 • pomoc s vyřizováním povolení
 • koordinaci jednání s místními úřady
 • podporu při propagaci filmového/televizního projektu
 • doporučení při výběru lokací
 • kontakty na místní dodavatele služeb, instituce a profesionály v audiovizi včetně řemeslných profesí

 

Lokálním filmařům nabízíme:

 • aktivní spolupráci při zajištění natáčení v Brně
 • pomoc s vyřizováním povolení
 • koordinaci jednání s místními úřady
 • podporu při propagaci PR filmového/televizního projektu
 • zprostředkování nabídky jejich služeb mimobrněnským filmovým produkcím

 

 

Filmová kancelář Brno

Filmová kancelář Brno

Kontakt:
Mgr. Ivana Košuličová
Radnická 2, Brno

Korespondenční adresa
TIC BRNO, příspěvková organizace
Filmová kancelář Brno
Radnická 2
602 00 Brno

+420 773 771 556