Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

23. Mezinárodní kytarový festival Brno 2014

10. 8. 2014 - 15. 8. 2014
Mezinárodní kytarový festival Brno
Sněmovní sál Nové radnice