Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Den Brna 2014 – den první

15. 8. 2014
Den Brna
náměstí Svobody