Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Edin Karamazov

13. 8. 2014
Mezinárodní kytarový festival Brno
Besední dům