Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Hortus Botanicus – Konzervatoř Utrecht

7. 6. 2014
Divadelní svět Brno
náměstí Svobody

Hudební představení – Konzervatoř Utrecht, Nizozemsko