Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Katka Garcia Kon Sira

5. 8. 2014
Brněnské kulturní léto
Stará radnice – nádvoří