Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Sen noci svatojánské

26. 7. 2014
Letní shakespearovské slavnosti Brno
Špilberk – hrad