Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Slavnost masek 2014

13. 6. 2014
Divadelní svět Brno
Moravské náměstí
náměstí Svobody