Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Antonín Fajt – In between

5. 11. 2014
Cyklus podzimních koncertů
Stará radnice – Ernův sál