Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Big Band Gustava Broma, Zuzana Gamboa, Tibor Lenský a Peter Lipa

23. 12. 2014
Brněnské Vánoce
náměstí Svobody