Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Brněnské kolo – Brněnský vrabeček 2015

5. 3. 2015
Brněnské kolo
Sál B. Bakaly