Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Irina Kircher a Alfonso Montes

10. 8. 2015
Mezinárodní kytarový festival Brno
Sněmovní sál Nové radnice