Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Josef Špaček, housle, Graffovo kvarteto

25. 8. 2015
Léto na Staré radnici
Stará radnice – nádvoří