Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Kostnice u sv. Jakuba za svitu svící

5. 8. 2015
Kostnice u sv. Jakuba